ขายบ้านมือสอง ใน จ.สุรินทร์

ขายบ้าน ใน จ.สุรินทร์ ,บ้านมือสอง ใน จ.สุรินทร์

ค้นหาพบ 15 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 252 ตร.ว. ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปราสาท
สุรินทร์
เนื้อที่ : 252 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปราสาท,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 30873
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3205100511
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศีขรภูมิ-นาตัง,ศีขรภูมิ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 30870
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3209100111
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 75 ตร.ว. ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 490,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปราสาท
สุรินทร์
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปราสาท,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
490,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 83322
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3205100501
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 44 ตร.ว. ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 30875
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3201101231
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 293 ตร.ว. อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
เนื้อที่ : 293 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุรินทร์-จอมพระ,เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 84119
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3201101261
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 295 ตร.ว. ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 640,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สังขะ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 295 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สังขะ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
640,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 85940
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3210100381
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ชุมพลบุรี
สุรินทร์
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชุมพลบุรี,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 91944
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3202100041
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 388 ตร.ว. อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สังขะ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 388 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สังขะ-ศรีขรภูมิ,สังขะ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 89183
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3210100111
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 225 ตร.ว. ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
เนื้อที่ : 225 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 86393
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3201100491
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ศีขรภูมิ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 83339
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3209100112
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 57 ตร.ว. ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุรินทร์-ปราสาท(214),เมืองสุรินทร์,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 91943
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3201101251
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 21 ตร.ว. โครงการ มยุรี ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ปราสาท
สุรินทร์
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ มยุรี
โชคชัย-เดชอุดม,ปราสาท,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 91945
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3205100591
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ปราสาท
สุรินทร์
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สุรินทร์-ปราสาท,ปราสาท,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 91946
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3205100601
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 213 ตร.ว. ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สังขะ
สุรินทร์
เนื้อที่ : 213 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุรินทร์-สังขะ,สังขะ,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 91947
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3210100411
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 158 ตร.ว. อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
รัตนบุรี
สุรินทร์
เนื้อที่ : 158 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รัตนบุรี,สุรินทร์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุรินทร์
โทร : 044-538-125:044-538-154
รหัสทรัพย์ : 14475
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3207100041
Previous 1 Next