ขายบ้านมือสอง ใน จ.สุราษฎร์ธานี

ขายบ้าน ใน จ.สุราษฎร์ธานี ,บ้านมือสอง ใน จ.สุราษฎร์ธานี

ค้นหาพบ 17 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
โครงการ จาก เนื้อที่ 1-0-23 ไร่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1-0-23 ไร่
โครงการ
กาญจนวิถี (ทางหลวงหมายเลข 401),เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09007(15)
โครงการ จาก เนื้อที่ 1-0-76 ไร่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 5,998,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1-0-76 ไร่
โครงการ
กาญจนวิถี (ทางหลวงหมายเลข 401),เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,998,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31478
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09007(16)
โครงการ จาก เนื้อที่ 21-0-62 ไร่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 21-0-62 ไร่
โครงการ
กาญจนวิถี (ทางหลวงหมายเลข 401),เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31156
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09007(17)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 5-0-0 ไร่ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 11,663,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เกาะพะงัน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 5-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
ท้องศาลา-บ้านศรีธนู (สฎ.3073),เกาะพะงัน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,663,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31615
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 56-0-7 ไร่ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 19,499,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 56-0-7 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง,เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
19,499,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31251
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07176
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 7 ตร.ว. ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 14,884,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รอบเกาะ,เกาะสมุย,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
14,884,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30917
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H092
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 120.4 ตร.ว. ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 1,060,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 120.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายพุนพิน-ไชยา,ท่าฉาง,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,060,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 83717
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8411100081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 97 ตร.ว. ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 97 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านหมาก-คลองหา,บ้านนาสาร,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 27268
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8412100551
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 21.8 ตร.ว. ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 21.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กาญจนดิษฐ์,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 86412
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8402101611
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 352 ตร.ว. ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 352 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านนาสาร,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 86182
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8412100531
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปากบาง-บางอ้อ,พุนพิน,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 83494
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8417102161
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 723,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาสาร-เหมืองทวด,บ้านนาสาร,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
723,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 34207
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8412100561
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19.5 ตร.ว. ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1,255,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 19.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ดอนนก,เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,255,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 34206
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8401103241
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 3-1-72 ไร่ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 3-1-72 ไร่
บ้านเดี่ยว
ท่าชนะ,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 26811
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8407100041
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ ดอนสักวิลล่า ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ดอนสัก
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ดอนสักวิลล่า
บ้านใน-ดอนสัก-ขนอม,ดอนสัก,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 86325
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8403100381
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 49.9 ตร.ว. ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เวียงสระ
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 49.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เวียงสระ-พระแสง,เวียงสระ,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 85939
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8415100421
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 138.5 ตร.ว. ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 2,900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 138.5 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
วิภาวดี,เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุราษฎร์ธานี
โทร : (077) 200-286: 200-917-8: 200-412
รหัสทรัพย์ : 86371
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8401103271
Previous 1 Next