ขายบ้านมือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

ขายบ้าน ใน จ.สุพรรณบุรี ,บ้านมือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

ค้นหาพบ 56 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
โรงงาน จาก เนื้อที่ 26-0-21 ไร่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 15,520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โรงงาน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 26-0-21 ไร่
โรงงาน
คั่นคลองชลประทาน,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
15,520,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : F10001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12-0-7 ไร่ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 11,237,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 12-0-7 ไร่
ที่ดินเปล่า
ถนนสายคันกั้นน้ำโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย (ทล.3507),ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,237,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10114(1)
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 42.6 ตร.ว. โครงการ บัวคลี่ ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 42.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บัวคลี่
บ้านสนามชัย-บ้านทองร,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 33003
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0087-1
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 27.7 ตร.ว. โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 27.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี
อู่ยา-ดอนเจดีย์,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32988
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0095-1
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 23.1 ตร.ว. ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 23.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รพช.บ.ท่าระหัด-บ.ราง,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32970
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0088-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 150 ตร.ว. ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วัดพระศรีมหาธาตุ-บ้า,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0077-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า-สองพี่น้อง,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32942
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-04-1-0031-1
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. โครงการ สถาพรวิลเลจ ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สถาพรวิลเลจ
สุพรรณบุรี-ชัยนาท,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32940
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0082-1
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 27 ตร.ว. โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เคหะชุมชนสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32939
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0103-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 140 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 545,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
545,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32928
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0008-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 116 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 535,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์-บ้านกล้ว,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
535,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32918
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0010-1
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 89 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 89 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจม,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 20212
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209100151
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-3-79 ไร่ โครงการ สวนเกษตรเรือนไทย ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 4-3-79 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรเรือนไทย
สุพรรณ-บางบัวทอง,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 12333
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7204100191
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-2-29 ไร่ โครงการ สวนเกษตรเรือนไทย ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 4-2-29 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรเรือนไทย
สุพรรณบุรี-บางบัวทอง,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 10647
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7204100291
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจ,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 30807
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209100211
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 34.3 ตร.ว. โครงการ บัวคลี่ 8 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บัวคลี่ 8
บ้านสนามชัย-บ้านทองร,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91670
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0089-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 142 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน1ซ้,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91683
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0041-1
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 23.3 ตร.ว. ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 23.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สุพรรณบุรี-ชัยนาท,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
360,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91673
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0034-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 208 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 208 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91679
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0009-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 170 ตร.ว. ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 170 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.บ้านปากดง-บ้านกร,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91676
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0040-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-3-64 ไร่ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 3,700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1-3-64 ไร่
บ้านเดี่ยว
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91685
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0051-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 115 ตร.ว. ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 115 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91675
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0039-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.บ้านหนองป่าแซง-,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0041-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
440,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91684
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0050-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 192 ตร.ว. ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 192 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.คลองระแหง,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
530,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91674
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0038-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 177 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 177 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท(ทล,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32978
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0012-1
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 3,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32971
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0046-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 28869
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209101371
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 27 ตร.ว. โครงการ ณัฐยา 2 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ณัฐยา 2
รพช.สายบ้านหัวถนน,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91669
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0084-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 251 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 251 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
530,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91682
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0020-1
Previous 1 2 Next