ขายบ้านมือสอง ใน จ.สงขลา

ขายบ้าน ใน จ.สงขลา ,บ้านมือสอง ใน จ.สงขลา

ค้นหาพบ 49 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
โครงการ จาก เนื้อที่ 190-0-89 ไร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 76,650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 190-0-89 ไร่
โครงการ
รัตภูมิ - แยกสนามบินนอก (ทล.4287),หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
76,650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85521
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P14001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60-0-63 ไร่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 16,967,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
จะนะ
สงขลา
เนื้อที่ : 60-0-63 ไร่
ที่ดินเปล่า
รพช.สายเทศบาลเมืองสงขลา-บ้านท่าคลอง,จะนะ,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
16,967,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31852
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L563
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 6.2 ตร.ว. ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,277,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 6.2 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองอู่ตะเภา,หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,277,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30956
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06198(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-76 ไร่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 31,157,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 1-0-76 ไร่
ที่ดินเปล่า
ตันรัตนากรซอย 1,หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
31,157,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31521
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10082
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สะเดา
สงขลา
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
พิชัยสงคราม,สะเดา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 20239
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9010100431
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-26 ไร่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 1-0-26 ไร่
ที่ดินเปล่า
สงขลา-ปัตตานี,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 20271
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005200021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 225 ตร.ว. ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 225 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สงขลา-ปัตตานี,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 13201
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005200011
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 118 ตร.ว. ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 552,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ควนเนียง
สงขลา
เนื้อที่ : 118 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงมายเลข 4208,ควนเนียง,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
552,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83988
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9013100061
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 130 ตร.ว. ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 410,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สะบ้าย้อย
สงขลา
เนื้อที่ : 130 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.โหนด-ควนหินกวง,สะบ้าย้อย,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
410,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 25798
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9006100321
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 26.1 ตร.ว. ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 445,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสงขลา
สงขลา
เนื้อที่ : 26.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สายสงขลา-นาทวี(ทล.408),เมืองสงขลา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
445,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 25627
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9001101881
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 2-1-82 ไร่ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 2-1-82 ไร่
บ้านเดี่ยว
จะนะ-สงขลา,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 23447
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100221
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-63 ไร่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 416,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 4-0-63 ไร่
ที่ดินเปล่า
ควนติหมุน-ทุ่งทวด,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
416,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 23435
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100701
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 59 ตร.ว. ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ระโนด
สงขลา
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สงขลา-ระโนด,ระโนด,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 20051
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9007100261
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 165 ตร.ว. ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 165 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 19073
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100041
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22.5 ตร.ว. ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 22.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 18323
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9011102481
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 147.1 ตร.ว. ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 884,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จะนะ
สงขลา
เนื้อที่ : 147.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
จะนะ,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
884,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 15926
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9003101981
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 280 ตร.ว. ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 375,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 280 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
375,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 15852
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100791
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สะเดา
สงขลา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
พิชัยสงคราม,สะเดา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 12887
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9010100291
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 29.1 ตร.ว. ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 109,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จะนะ
สงขลา
เนื้อที่ : 29.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพชบ้านท่าคลอง-ม้างอ,จะนะ,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
109,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 12587
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9003101901
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 188 ตร.ว. ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 235,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 188 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
235,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 11903
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100601
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 605,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางกล่ำ
สงขลา
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายควนลัง-หนองชวน,บางกล่ำ,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
605,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 85078
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9014100121
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 310 ตร.ว. ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จะนะ
สงขลา
เนื้อที่ : 310 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กาญจวนิช,จะนะ,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 11703
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9003100211
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-3-76 ไร่ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สะบ้าย้อย
สงขลา
เนื้อที่ : 1-3-76 ไร่
ที่ดินเปล่า
สะบ้าย้อย,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 84795
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9006100261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 90 ตร.ว. ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ร.พ.ช พรุหลุมพี-เกาะ,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
180,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 84470
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100561
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
รัตภูมิ
สงขลา
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยนตรการกำธร,รัตภูมิ,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 83499
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9009100581
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 2-0-40 ไร่ ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาทวี
สงขลา
เนื้อที่ : 2-0-40 ไร่
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม,นาทวี,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 28534
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9004100351
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 2-1-33 ไร่ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาทวี
สงขลา
เนื้อที่ : 2-1-33 ไร่
บ้านเดี่ยว
คลองแงะ-โคกโพธิ์,นาทวี,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 23441
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9004100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 116 ตร.ว. ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทพา
สงขลา
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
คลองแงะ-นาทวี-โคกโพธ,เทพา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 19601
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9005100531
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 113 ตร.ว. ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สะเดา
สงขลา
เนื้อที่ : 113 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สะเดา,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 19485
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9010100441
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-1-15 ไร่ ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 185,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สะบ้าย้อย
สงขลา
เนื้อที่ : 1-1-15 ไร่
บ้านเดี่ยว
สะบ้าย้อย,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
185,000 บาท
ติดต่อ : สาขาหาดใหญ่
โทร : (074) 345-526-30
รหัสทรัพย์ : 19170
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9006100331
Previous 1 2 Next