ขายบ้านมือสอง ใน จ.สิงห์บุรี

ขายบ้าน ใน จ.สิงห์บุรี ,บ้านมือสอง ใน จ.สิงห์บุรี

ค้นหาพบ 9 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ค่ายบางระจัน,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 85035
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1703100041
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.6 ตร.ว. อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 37.6 ตร.ว.
บ้านแฝด
เมืองสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28189
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1701100171
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 126.2 ตร.ว. ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าช้าง
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 126.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชัณสูตร-เสนา(3454),ท่าช้าง,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 83627
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1705100031
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-2-86 ไร่ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1,250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางระจัน
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 1-2-86 ไร่
บ้านเดี่ยว
สรรคบุรี-ชัณสูตร,บางระจัน,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 85023
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1702100081
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 28.8 ตร.ว. อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 28.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 83516
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1701100211
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30.9 ตร.ว. โครงการ ประวีณวิลล่า อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 30.9 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ประวีณวิลล่า
สิงห์บุรี-ชัยนาท,เมืองสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
730,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 30564
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1701100181
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 17.7 ตร.ว. อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 17.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
อ่างทอง-สิงห์บุรี,เมืองสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 11152
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1701100101
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-0-14 ไร่ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าช้าง
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 1-0-14 ไร่
บ้านเดี่ยว
ท่าช้าง,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 85697
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1705100041
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 101 ตร.ว. อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 101 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สิงห์บุรี-บางระจัน,เมืองสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
580,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28702
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1701100141
Previous 1 Next