ขายบ้านมือสอง ใน จ.ศรีสะเกษ

ขายบ้าน ใน จ.ศรีสะเกษ ,บ้านมือสอง ใน จ.ศรีสะเกษ

ค้นหาพบ 17 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 160 ตร.ว. ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 160 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสั,อุทุมพรพิสัย,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 83313
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3310100261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 3-0-53 ไร่ ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 3-0-53 ไร่
บ้านเดี่ยว
ห้วยทับทัน,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 28646
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3312100111
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 230 ตร.ว. ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 230 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กันทรลักษณ์-เขาพระวิ,กันทรลักษ์,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 23246
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3304100851
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 149 ตร.ว. ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังหิน
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 149 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีสะเกษ-ขุขันธ์,วังหิน,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 85721
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3316100021
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 308 ตร.ว. โครงการ หนองหว้า ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 810,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 308 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองหว้า
เมืองจันทร์,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
810,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 84249
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3318100011
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 241 ตร.ว. ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 241 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โนนคูณ,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 84870
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3313100081
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 78 ตร.ว. ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กันทรลักษ์-กันทรารมย,เมืองศรีสะเกษ,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 91982
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3301100971
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 57 ตร.ว. ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วาริน-ศรีสะเกษ ทล.22,เมืองศรีสะเกษ,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 86072
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3301100941
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 109 ตร.ว. ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 109 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพนเขวา-โนนสังข์,เมืองศรีสะเกษ,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 91979
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3301100931
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
คูเมือง1,ขุขันธ์,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 91985
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3305100201
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 63 ตร.ว. ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยธ.ศูนย์วิจัยพืชสวน,อุทุมพรพิสัย,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 91986
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3310100271
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 90 ตร.ว. ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ราษฎร์ประชา,เมืองศรีสะเกษ,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 91981
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3301100961
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 332 ตร.ว. ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 332 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ขุขันธ์-ปรางค์กู่,ขุขันธ์,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 91984
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3305100161
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 61.9 ตร.ว. ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 61.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์,เมืองศรีสะเกษ,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 91980
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3301100951
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80.5 ตร.ว. ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 80.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทองมาก,เมืองศรีสะเกษ,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 91983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3301100981
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 482,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีสะเกษ-ขุขันธ์,ขุขันธ์,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
482,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 19932
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3305100021
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 348 ตร.ว. ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 348 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสั,อุทุมพรพิสัย,ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 18489
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3310100201
Previous 1 Next