ขายบ้านมือสอง ใน จ.สกลนคร

ขายบ้าน ใน จ.สกลนคร ,บ้านมือสอง ใน จ.สกลนคร

ค้นหาพบ 46 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 182 ตร.ว. โครงการ นาหลวง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เต่างอย
สกลนคร
เนื้อที่ : 182 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาหลวง
ศรีวิชา-เต่างอย (ทล.2339),เต่างอย,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23593
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4714100051
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ ดอนสวรรค์ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วานรนิวาส
สกลนคร
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดอนสวรรค์
พังโคน-บึงกาฬ (ทล.222),วานรนิวาส,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23592
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4708100041
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 127 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 127 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23509
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100981
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-50 ไร่ โครงการ บ้านแก้ง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วานรนิวาส
สกลนคร
เนื้อที่ : 1-0-50 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านแก้ง
พังโคน-บึงกาฬ (ทล.222),วานรนิวาส,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23485
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4708100011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 152 ตร.ว. โครงการ บ้านกลาง ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อากาศอำนวย
สกลนคร
เนื้อที่ : 152 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านกลาง
วานรนิวาส-เซื่อม(ทล.2307),อากาศอำนวย,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23440
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4711100011
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. โครงการ คำตากล้า ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
คำตากล้า
สกลนคร
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ คำตากล้า
พังโคน-บึงกาฬ (ทล.222),คำตากล้า,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23426
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4709100091
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 175 ตร.ว. โครงการ ดอนสวรรค์ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วานรนิวาส
สกลนคร
เนื้อที่ : 175 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดอนสวรรค์
พังโคน-บึงกาฬ (ทล.222),วานรนิวาส,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23420
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4708100211
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 106 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 90,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
90,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 10487
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100861
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 250 ตร.ว. โครงการ สุขสำราญ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านม่วง
สกลนคร
เนื้อที่ : 250 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สุขสำราญ
บ้านม่วง-คำตากล้า,บ้านม่วง,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 83550
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4710100161
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 112 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 95,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 112 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
95,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23570
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712101001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 182 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 154,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 182 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
154,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712101161
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 88,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
นิตโย(22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
88,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23422
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100081
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 28 ตร.ว. โครงการ คำตากล้า ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
คำตากล้า
สกลนคร
เนื้อที่ : 28 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ คำตากล้า
สายพังโคน-บึงกาฬ(ทล.222),คำตากล้า,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 10273
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4709100101
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 127 ตร.ว. โครงการ ขัวสูง ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วานรนิวาส
สกลนคร
เนื้อที่ : 127 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ขัวสูง
วานรนิวาส-พังโคน(ทล.222),วานรนิวาส,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 83596
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4708100331
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-1-60 ไร่ โครงการ นาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสกลนคร
สกลนคร
เนื้อที่ : 1-1-60 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาคำ
สกลนคร-กาฬสินธุ์ (ทล.213),เมืองสกลนคร,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 30651
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4701101591
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 75 ตร.ว. โครงการ ดอนหัน ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดอนหัน
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 30639
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712101381
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-63 ไร่ โครงการ นางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เต่างอย
สกลนคร
เนื้อที่ : 1-1-63 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ นางอย
เต่างอย-เขาวง (ทล.2287),เต่างอย,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 25516
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4714100141
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 88,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
88,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23631
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100431
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 112 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 95,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 112 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
95,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23630
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100841
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 88,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
88,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23624
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100411
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 88,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
88,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23623
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100671
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 105 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 89,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
89,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23619
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100531
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 114 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 96,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 114 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
96,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23616
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100571
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ อุ้มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พังโคน
สกลนคร
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ อุ้มเหม้า
นิตโย (ทล.22),พังโคน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23600
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4705100051
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ ช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พรรณานิคม
สกลนคร
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ช้างมิ่ง
นิตโย (ทล.22),พรรณานิคม,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23583
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4704100061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 88,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
88,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23555
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712100991
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. โครงการ เกื้อกูล 3 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สว่างแดนดิน
สกลนคร
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เกื้อกูล 3
นิตโย (ทล.22),สว่างแดนดิน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23523
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4712101011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 237 ตร.ว. โครงการ บ้านแร่ ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พังโคน
สกลนคร
เนื้อที่ : 237 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านแร่
นิตโย (ทล.22),พังโคน,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23522
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4705100181
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 55 ตร.ว. โครงการ บ้านนาดี ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พรรณานิคม
สกลนคร
เนื้อที่ : 55 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านนาดี
นิตโย (ทล.22),พรรณานิคม,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23488
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4704100211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 145 ตร.ว. โครงการ ท่าเยี่ยม ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วานรนิวาส
สกลนคร
เนื้อที่ : 145 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ท่าเยี่ยม
พังโคน-บึงกาฬ (ทล.222),วานรนิวาส,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 23467
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4708100071
Previous 1 2 Next