ขายบ้านมือสอง ใน จ.ร้อยเอ็ด

ขายบ้าน ใน จ.ร้อยเอ็ด ,บ้านมือสอง ใน จ.ร้อยเอ็ด

ค้นหาพบ 103 รายการ
หน้า 1 จาก 4
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 102 ตร.ว. โครงการ กานต์ระวี ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 102 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กานต์ระวี
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
720,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 16144
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102501
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 146.6 ตร.ว. ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,060,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 146.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,060,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 32181
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102921
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1,310,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,310,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11751
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102901
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 122 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 122 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11663
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102881
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 108 ตร.ว. โครงการ หนองสูบ ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองสูบ
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 32177
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102571
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 199 ตร.ว. โครงการ บ้านหนองแสงทุ่ง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 199 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านหนองแสงทุ่ง
กุฉินารายณ์-เสลภูมิ,โพนทอง,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 26592
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4507100971
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 171.5 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 171.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท (ทล.23),เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 24847
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501101241
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 182 ตร.ว. โครงการ เที่ยมแข้ ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 182 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เที่ยมแข้
จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 24818
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4504100171
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 323 ตร.ว. โครงการ เหล่างาม ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 323 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหล่างาม
เกษตรวิสัย,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 24817
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4502100161
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ โคกก่อง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โคกก่อง
แจ้งสนิท (ทล.23),เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
520,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 23394
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501101491
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 132.7 ตร.ว. ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 132.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปัทมานนท์ (ทล.214),เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 23316
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501103001
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 885,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
885,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 21749
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102351
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 74 ตร.ว. โครงการ บ้านพิมพิสาร ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 74 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านพิมพิสาร
แจ้งสนิท,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 21562
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102301
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 257 ตร.ว. โครงการ แคน ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 257 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แคน
สุวรรณภูมิ-ยโสธร,สุวรรณภูมิ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 19180
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4511100201
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 166.1 ตร.ว. โครงการ พิมพิสาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 166.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พิมพิสาร
แจ้งสนิท(ทล.23),เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 18024
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102861
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 17959
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102591
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 129 ตร.ว. โครงการ บ้านคุยมาตย์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 680,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 129 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านคุยมาตย์
รพช.สายพิมพิสาร-หนองห่าง(2387),เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
680,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 17297
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102631
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 300.4 ตร.ว. โครงการ โพธิ์สัย ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 940,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 300.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โพธิ์สัย
แจ้งสนิท,ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
940,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 16874
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4516100261
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 36 ตร.ว. โครงการ ดงมัน ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พนมไพร
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดงมัน
สายพนมไพร-ยโสธร,พนมไพร,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 16209
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4506100181
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 153 ตร.ว. ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 153 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีสมเด็จ,ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 15985
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4516100191
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 228.8 ตร.ว. ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 228.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 14753
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102421
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 190 ตร.ว. โครงการ เมืองทอง ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 190 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เมืองทอง
รพช.โนนสว่าง-บ.สังข์,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 13575
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501101621
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. โครงการ พิมพิสาร ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 970,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พิมพิสาร
แจ้งสนิท,ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
970,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 13446
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4516100281
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 142 ตร.ว. ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 13347
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4516100211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 175 ตร.ว. ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 175 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
760,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 13157
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102311
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 119 ตร.ว. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 119 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 12960
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102661
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 93 ตร.ว. ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 93 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายร้อนเอ็ด-กาฬสินธ์,เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 12146
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102821
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 64.6 ตร.ว. ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 64.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11970
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102331
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 149.3 ตร.ว. ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 855,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 149.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท (ทล.23),เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
855,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11623
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4501102831
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 86 ตร.ว. ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองฮี
ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 86 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โยธาธิการหัวนา-หนอฮี,หนองฮี,ร้อยเอ็ด
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11602
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4519100011
Previous 1 2 3 4 Next