ขายบ้านมือสอง ใน จ.ราชบุรี

ขายบ้าน ใน จ.ราชบุรี ,บ้านมือสอง ใน จ.ราชบุรี

ค้นหาพบ 217 รายการ
หน้า 1 จาก 8
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 5 ตร.ว. ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 2,316,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านใหม่ดอนกระชาย,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,316,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31031
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06062
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2,748,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองชลประทาน,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,748,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30969
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07159
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ขนานทางรถไฟ,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31595
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T07020
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน
น้ำพุ-ชัฎป่าหวาย,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 16900
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002100491
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 394 ตร.ว. โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 394 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน
น้ำพุ-ชัฎป่าหวาย,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 23132
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002100041
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-13 ไร่ โครงการ สวนเกษตรริมธาร ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-1-13 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรริมธาร
บ้านโป่ง-หนองตากยา,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 23098
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100231
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-2-79 ไร่ โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-2-79 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน
น้ำพุ-ชัฎป่าหวาย,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 22972
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002100061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 393 ตร.ว. โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 393 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน
น้ำพุ-ชัฎป่าหวาย,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 22970
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002100031
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 395 ตร.ว. ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 395 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
360,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 22562
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005100411
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 396 ตร.ว. ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 396 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
หนองใยบัว-สัมมาราม,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
180,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 20907
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005101471
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 15.4 ตร.ว. ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 15.4 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
แสงชูโต,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 15650
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005100311
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-49 ไร่ โครงการ บ้านสวนดำเนิน ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ดำเนินสะดวก
ราชบุรี
เนื้อที่ : 2-0-49 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดำเนิน
ทางหลวงหมายเลข3336,ดำเนินสะดวก,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 13043
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7004100041
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72.4 ตร.ว. โครงการ โรสการ์เด้นท์ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 72.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โรสการ์เด้นท์
ดอนแจง-ท่าช้าง,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84972
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101931
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23.9 ตร.ว. โครงการ จอมบึงวิลล่า ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 23.9 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ จอมบึงวิลล่า
ราชบุรี-จอมบึง,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84952
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002101591
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 66.2 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 66.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษม,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103001
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84705
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100761
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84349
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100801
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84288
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100781
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 197 ตร.ว. ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 780,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สวนผึ้ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 197 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชัฎป่าหวาย-ช่องราบ,สวนผึ้ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
780,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83725
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7003100401
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.5 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 37.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83442
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103111
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 49.3 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 49.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83401
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
960,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83357
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103091
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-2-45 ไร่ ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางแพ
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-2-45 ไร่
บ้านเดี่ยว
บางแพ-ดอนใหญ่,บางแพ,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
860,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30493
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7006100161
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56 ตร.ว. โครงการ โรสการ์เดนท์ซิตี้ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โรสการ์เดนท์ซิตี้
ราชบุรี-ดอนแจง-คูบัว,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30446
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101841
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ บ้านสวยหินกอง ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวยหินกอง
หัวโค้ง-ห้วยปลาดุก,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30436
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101821
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30434
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102871
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โคกสูง - หนองเป็ด,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากท่อ
ราชบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทุ่งหลวง - หินสี,ปากท่อ,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30431
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7008100291
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
760,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 25407
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102781
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 367 ตร.ว. โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 367 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน
น้ำพุ-ชัฏป่าหวาย,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 23235
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002101381
Previous 1 2 3 4 5 … 8 Next