ขายบ้านมือสอง ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขายบ้าน ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ,บ้านมือสอง ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ค้นหาพบ 1,022 รายการ
หน้า 1 จาก 35
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 9-0-52 ไร่ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 30,110,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 9-0-52 ไร่
ที่ดินเปล่า
สุขาภิบาล 3,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
30,110,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30741
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07115(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 42.3 ตร.ว. ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 248,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 42.3 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
248,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30736
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07115(2)
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10,488,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
เขาตะเกียบ,หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
10,488,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31892
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C019(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 75.5 ตร.ว. ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 75.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม (ทล.4),หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31234
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L11002(2)
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 214 ตร.ม. ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 18,708,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ใช้สอย : 214 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
เขาตะเกียบ,หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
18,708,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31046
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C10001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-96 ไร่ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 332,110,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 3-0-96 ไร่
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม,หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
332,110,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31033
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10191(5)
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 36,459,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
เขาตะเกียบ,หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
36,459,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30725
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C12010
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 131 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 131 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 21713
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706103401
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 47 ตร.ว. ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 50,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 47 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม,กุยบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
50,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20792
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7702101071
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 102 ตร.ว. โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 82,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 102 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์
รพช.มะขามไฟลน-หนองไม้แก่น,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
82,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 18870
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701101461
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านแฝด
บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 18768
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102551
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์
มะขามไฟลน-หนองไม้แก่,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 18629
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701102221
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-42 ไร่ โครงการ หว้ากอซีวิว ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 1-1-42 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ หว้ากอซีวิว
คลองวาฬ-หว้าโทน,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 17204
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701101981
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ หว้ากอซีวิว ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หว้ากอซีวิว
เลียบชายทะเลคลองวาฬ,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 17100
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701101391
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-12 ไร่ โครงการ ปลายฟ้า ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 1-0-12 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปลายฟ้า
หัวโก-ด่านสิงขร,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 16132
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701102691
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 30 ตร.ว. โครงการ หาดทองหลางลากูน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หาดทองหลางลากูน
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 15313
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102211
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 146 ตร.ว. โครงการ หว้ากอซีวิว ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 146 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หว้ากอซีวิว
เลียบชายทะเลคลองวาฬ,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 13400
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701103011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 12868
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706107981
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ หว้ากอซีวิว ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หว้ากอซีวิว
เลียบชายทะเลคลองวาฬ,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 11856
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701103061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 151 ตร.ว. โครงการ ไชโย ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 151 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไชโย
ประจวบ-คลองวาฬ,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
210,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 10480
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701104851
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21.6 ตร.ว. ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 21.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม,หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
840,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85584
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T14002
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ คุ้มทอง 1 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ คุ้มทอง 1
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 29986
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706110601
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. โครงการ โฮมแอนด์โอเชี่ยน ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ โฮมแอนด์โอเชี่ยน
บ้านน้ำโจน-ฝั่งแดง,บางสะพานน้อย,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 23147
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7705100181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 202 ตร.ว. โครงการ สวนขวัญการ์เดนท์ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 202 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนขวัญการ์เดนท์
เพชรเกษม-หว้าโทน,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 21715
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701101381
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 194 ตร.ว. โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 194 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์
รพช.มะขามไฟลน-หนองไม้แก่น,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19842
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701101971
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. โครงการ สวนขวัญการ์เดนท์ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนขวัญการ์เดนท์
เพชรเกษม-หว้าโทน,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19079
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701102231
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 91 ตร.ว. โครงการ โฮมแอนด์โอเชี่ยน ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 91 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ โฮมแอนด์โอเชี่ยน
บ้านน้ำโจน-ฝั่งแดง,บางสะพานน้อย,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 18482
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7705100061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์
รพช.มะขามไฟลน-หนองไม้แก่น,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 16307
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701100221
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 219 ตร.ว. โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 155,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 219 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์
รพช.มะขามไฟลน-หนองไม้แก่น,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
155,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 16253
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701100641
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ มั่งมีแลนด์แอนด์เฮ้าส์
รพช.มะขามไฟลน-หนองไม้แก่น,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 16206
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701102001
Previous 1 2 3 4 5 … 35 Next