ขายบ้านมือสอง ใน จ.ปราจีนบุรี

ขายบ้าน ใน จ.ปราจีนบุรี ,บ้านมือสอง ใน จ.ปราจีนบุรี

ค้นหาพบ 78 รายการ
หน้า 1 จาก 3
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24342
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100291
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร ทล.33,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24267
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100281
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24263
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100321
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24252
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100391
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ สองแควรีสอร์ท ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สองแควรีสอร์ท
ทล.304,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24222
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502101061
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 18.3 ตร.ว. โครงการ ธัญญรัตน์บรรเจิด ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 545,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 18.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ธัญญรัตน์บรรเจิด
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
545,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24211
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101761
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80.08 ตร.ว. ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 80.08 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24210
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101611
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 186 ตร.ว. ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 186 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุวรรณศร ทล.33,เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 21587
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101491
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 24.8 ตร.ว. โครงการ การเคหะ ปราจีนบุรี ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 680,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 24.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ การเคหะ ปราจีนบุรี
ทางหลวงหมายเลข 3293,เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
680,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 19670
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101731
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 29.5 ตร.ว. ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 29.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ทล.3293,เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 18082
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101431
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 30.7 ตร.ว. ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 830,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 30.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
830,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 13517
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101851
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร33,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 13371
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100471
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 164 ตร.ว. ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 269,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 164 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
269,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 12479
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100821
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 28 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 28 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รพช.บ้านสระแท่น-สระพ,นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11328
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100331
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ หนึ่งและสอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนึ่งและสอง
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 83472
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 25-01-1-0208-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 282 ตร.ว. ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 282 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.33,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 30545
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502101311
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 13748
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100591
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21.8 ตร.ว. ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 21.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ทล.3079,ศรีมหาโพธิ,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85097
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2508101241
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 117 ตร.ว. ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 117 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ทล.3074,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85095
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502101051
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ เอื้ออารีย์ ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เอื้ออารีย์
ทล.33กม.199-200,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 30781
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502102071
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19.8 ตร.ว. ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 19.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 30778
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102111
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ทางหลวง 304,นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24272
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100571
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ ทิพวรรณ 2 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 1,520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ทิพวรรณ 2
กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,520,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24230
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502101751
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ทล.33(สายเก่า),กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 30811
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502102111
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ทางหลวง 304,นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 28269
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100401
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 14.1 ตร.ว. ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 14.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 86451
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101901
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ทล.3074,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 86449
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502102271
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 19 ตร.ว. ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ทล.3069,เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 86337
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102181
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 47.4 ตร.ว. โครงการ ธัญญรัตน์บรรเจิด ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 47.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ธัญญรัตน์บรรเจิด
ทล.ชนบท 3008,เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 86258
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102191
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ ตะวันออก เฟส 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ตะวันออก เฟส 5
ทล.33,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 86240
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502102261
Previous 1 2 3 Next