ขายบ้านมือสอง ใน จ.แพร่

ขายบ้าน ใน จ.แพร่ ,บ้านมือสอง ใน จ.แพร่

ค้นหาพบ 18 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 28 ตร.ว. ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สูงเม่น
แพร่
เนื้อที่ : 28 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สูงเม่น,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 25891
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5404100601
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 126 ตร.ว. ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สูงเม่น
แพร่
เนื้อที่ : 126 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยันตรกิจโกศล,สูงเม่น,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34279
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5404100481
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 266 ตร.ว. ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สอง
แพร่
เนื้อที่ : 266 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สอง,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34276
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5406100261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 116.7 ตร.ว. โครงการ แม่ยางตาล ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ร้องกวาง
แพร่
เนื้อที่ : 116.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่ยางตาล
แม่ยางตาล-แม่ยางโทน,ร้องกวาง,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34275
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5402100451
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 78 ตร.ว. ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34267
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101431
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 79.2 ตร.ว. ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สอง
แพร่
เนื้อที่ : 79.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สอง,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 85890
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5406100281
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 101.3 ตร.ว. ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สอง
แพร่
เนื้อที่ : 101.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สอง,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 85872
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5406100291
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 4-1-13 ไร่ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 1,570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังชิ้น
แพร่
เนื้อที่ : 4-1-13 ไร่
บ้านเดี่ยว
วังชิ้น,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,570,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 85773
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5407100131
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 86.3 ตร.ว. ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 86.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34286
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101461
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังชิ้น
แพร่
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ลอง-วังชิ้น,วังชิ้น,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34283
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5407100121
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 30417
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101381
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 177.9 ตร.ว. โครงการ แม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 177.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่หล่าย
ยันตรกิจโกศล,เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 91556
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 63.3 ตร.ว. ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 590,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 63.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
คำลือ,เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
590,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 85817
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101521
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 57 ตร.ว. ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
570,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 85812
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101501
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 112 ตร.ว. ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1,240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 112 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 92399
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101541
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16.6 ตร.ว. ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
วังชิ้น
แพร่
เนื้อที่ : 16.6 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
วังชิ้น,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 92400
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5407100141
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 106 ตร.ว. โครงการ บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 995,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองม่วงไข่
แพร่
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม
ตำหนักธรรม-น้ำรัด,หนองม่วงไข่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
995,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 23815
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5408100081
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 128 ตร.ว. ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 620,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 128 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
620,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 6214905
รหัสทรัพย์ : 23839
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101221
Previous 1 Next