ขายบ้านมือสอง ใน จ.พิษณุโลก

ขายบ้าน ใน จ.พิษณุโลก ,บ้านมือสอง ใน จ.พิษณุโลก

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-99 ไร่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 3-0-99 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านนาขาม - บ้านนาน้อย,วัดโบสถ์,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
420,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31792
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09062(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-95 ไร่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 419,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 3-0-95 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านนาขาม - บ้านนาน้อย,วัดโบสถ์,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
419,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31667
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09062(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-93 ไร่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 1-0-93 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านนาคาม,วัดโบสถ์,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
200,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31091
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10088
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก เนื้อที่ 29-0-24 ไร่ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 17,550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วังทอง
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 29-0-24 ไร่
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สายพิษณุโลก - หล่มสัก,วังทอง,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
17,550,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85187
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13013
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 323.2 ตร.ว. ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พรหมพิราม
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 323.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังกะพี้-ตรอน-พิชัย,พรหมพิราม,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพิษณุโลก
โทร : (055) 378-100-5
รหัสทรัพย์ : 26385
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6506100221
Previous 1 Next