ขายบ้านมือสอง ใน จ.เพชรบุรี

ขายบ้าน ใน จ.เพชรบุรี ,บ้านมือสอง ใน จ.เพชรบุรี

ค้นหาพบ 480 รายการ
หน้า 1 จาก 16
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 224 ตร.ว. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 9,575,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 224 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม(สายเก่า),ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
9,575,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31578
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H08057
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 1,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลม
เพชรบุรี
ที่ดินเปล่า
เลียบชายทะเล,บ้านแหลม,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31462
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 52-0-62 ไร่ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 5,326,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 52-0-62 ไร่
ที่ดินเปล่า
เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,326,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31256
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10138(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-87 ไร่ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 3,047,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 2-0-87 ไร่
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม (ทล.4),ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,047,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31243
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L263(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 75.9 ตร.ว. ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 232,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 75.9 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ราชลีลา (ถนนญี่ปุ่น / พบ.1027),ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
232,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31079
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07042
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 49-0-90 ไร่ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 10,495,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลม
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 49-0-90 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลม,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
10,495,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31021
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10146
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 139,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ราชลีลา (ถนนญี่ปุ่น / พบ.1027),ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
139,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30940
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05135
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 17.5 ตร.ว. ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 206,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 17.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ราชลีลา (ถนนญี่ปุ่น / พบ.1027),ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
206,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30935
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06170
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
คันกั้นน้ำเค็ม (พบ.4033),ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31526
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09007(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 56-0-45 ไร่ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 56-0-45 ไร่
ที่ดินเปล่า
คันกั้นน้ำเค็ม (พบ.4033),ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31294
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09007(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 21668
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101161
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 124 ตร.ว. โครงการ แก่งกระจานเมาท์เทนวิว ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
แก่งกระจาน
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 124 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แก่งกระจานเมาท์เทนวิว
แก่งกระจาน,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 21190
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7608100291
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19306
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101321
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18807
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102291
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 79.3 ตร.ว. โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 79.3 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18332
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102701
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 10619
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101541
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 21675
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 164 ตร.ว. โครงการ ปกิตาแลนด์ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 164 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปกิตาแลนด์
เมืองเพชรบุรี,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 14297
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7601100301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 14091
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102711
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ชะอำมาลีแลนด์ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำมาลีแลนด์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 26120
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604103181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 112 ตร.ว. โครงการ บ้านแหลมริมทะเล ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลม
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 112 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านแหลมริมทะเล
บ้านแหลม,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23281
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7607100341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. โครงการ พุหวายฮิลล์รีสอร์ท ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พุหวายฮิลล์รีสอร์ท
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23245
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604101571
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 94 ตร.ว. โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 94 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23184
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 75 ตร.ว. โครงการ ปึกเตียนซีวิว ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปึกเตียนซีวิว
คันกั้นน้ำเค็ม,ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23183
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100711
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 207 ตร.ว. โครงการ เขาย้อยชาเลย์ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 207 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เขาย้อยชาเลย์
เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23163
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7602100391
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23141
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100571
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23140
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104851
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23126
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100521
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 159 ตร.ว. โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 159 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23095
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102331
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 238 ตร.ว. โครงการ บ้านแหลมริมทะเล ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลม
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 238 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านแหลมริมทะเล
บ้านแหลม,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23089
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7607101021
Previous 1 2 3 4 5 … 17 Next