ขายบ้านมือสอง ใน จ.เพชรบูรณ์

ขายบ้าน ใน จ.เพชรบูรณ์ ,บ้านมือสอง ใน จ.เพชรบูรณ์

ค้นหาพบ 30 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 2-0-15 ไร่ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1,975,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 2-0-15 ไร่
บ้านเดี่ยว
ศรีเทพ - โคกเจริญ (ทล.2191),ศรีเทพ,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,975,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31854
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H10018
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-4 ไร่ โครงการ กาญจนาแลนด์ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 81,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 1-0-4 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ กาญจนาแลนด์
ศรีเทพ-โคกเจริญ,ศรีเทพ,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
81,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 23868
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6706100131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-5 ไร่ โครงการ กาญจนาแลนด์ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 81,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 1-0-5 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ กาญจนาแลนด์
ศรีเทพโคกเจริญ,ศรีเทพ,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
81,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 23865
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6706100601
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 395 ตร.ว. โครงการ กาญจนาแลนด์ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 79,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 395 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ กาญจนาแลนด์
ศรีเทพ-โคกเจริญ,ศรีเทพ,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
79,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 23841
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6706100031
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ โครงการ สวนเกษตรเพชรบูรณ์ ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชนแดน
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรเพชรบูรณ์
ชนแดน,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 23832
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6702100011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-3 ไร่ โครงการ กาญจนาแลนด์ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 81,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 1-0-3 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ กาญจนาแลนด์
สระบุรี-หล่มสัก,ศรีเทพ,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
81,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 23831
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6706100121
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-3-65 ไร่ โครงการ สวนเกษตรเพชรบูรณ์ ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 96,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชนแดน
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 1-3-65 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรเพชรบูรณ์
ดงขุย-วังชะนาง,ชนแดน,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
96,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 23818
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6702110081
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 123 ตร.ว. ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 510,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หล่มสัก
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 123 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หล่มสัก,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
510,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 30430
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6703100271
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 73 ตร.ว. ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 533,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 73 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สระบุรี-หล่มสัก,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
533,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 83986
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102231
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.21สระบุรี-หล่มสัก,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 85658
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102381
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 22.7 ตร.ว. โครงการ การเคหะแห่งชาติ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 22.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ การเคหะแห่งชาติ
เทพาพัฒนา,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 85631
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102391
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 134 ตร.ว. ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หล่มสัก
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 134 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หล่มสัก,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 34260
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6703100291
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 204 ตร.ว. ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 1,105,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หล่มสัก
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 204 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หล่มสัก,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,105,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 34254
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6703100301
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 47 ตร.ว. ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 505,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 47 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นฤพัฒน์,หล่มเก่า,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
505,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 32056
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6704100121
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ กาญจนาแลนด์ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 112,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ กาญจนาแลนด์
สายศรีเทพ-โคกเจริญ,ศรีเทพ,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
112,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 32042
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6706100741
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สระบุรี-หล่มสัก,บึงสามพัน,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 25889
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6708100111
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
สระบุรี-หล่มสัก,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 91558
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102451
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ กาญจนาแลนด์ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดิน - โครงการ กาญจนาแลนด์
ศรีเทพ-โคกเจริญ (ทล.2219),ศรีเทพ,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 86892
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6706100231
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 58 ตร.ว. ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1,150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นารายณ์พัฒนา,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 85862
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102431
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 144 ตร.ว. ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 144 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หนองไผ่,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 85796
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6707100281
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ โครงการ เพชรบูรณ์การ์เดนท์วัลเล่ย์ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ เพชรบูรณ์การ์เดนท์วัลเล่ย์
สระบุรี-หล่มสัก (สายเก่า),วิเชียรบุรี,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 85787
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6705100181
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 58.7 ตร.ว. โครงการ แกแล็คซี่ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1,720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 58.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แกแล็คซี่
เพชรพัฒนา,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,720,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 85725
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102401
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 84 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านเพชรชมพูวิลเ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านเพชรชมพูวิลเ
สระบุรี-หล่มสัก,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 85681
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102421
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 368.7 ตร.ว. ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 368.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.2721(พช.-ห้วยใหญ่,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 85646
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102371
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 89 ตร.ว. โครงการ ระวิง ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 89 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ระวิง
เนินสง่า-นำ้ร้อน,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
730,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 85636
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102361
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 124 ตร.ว. ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 525,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 124 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.2007พช.-นายม,เมืองเพชรบูรณ์,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
525,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 32043
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6701102341
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 64 ตร.ว. โครงการ ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 435,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ศิลา
บ้านกกกระทอน-น้ำหนาว,หล่มเก่า,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
435,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 28584
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6704100101
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-0 ไร่ ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชนแดน
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 4-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านดงขุย-วังชะนาง,ชนแดน,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 23848
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6702100021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-1-40 ไร่ ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชนแดน
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 4-1-40 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านดงขุย-วังชะนาง,ชนแดน,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 23826
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6702100041
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-0 ไร่ ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชนแดน
เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 4-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
ดงขุย-วังชะนาง,ชนแดน,เพชรบูรณ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์
โทร : (056) 711-655-60
รหัสทรัพย์ : 23802
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6702100071
Previous 1 2 Next