ขายบ้านมือสอง ใน จ.พัทลุง

ขายบ้าน ใน จ.พัทลุง ,บ้านมือสอง ใน จ.พัทลุง

ค้นหาพบ 10 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 28 ตร.ว. ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ป่าบอน
พัทลุง
เนื้อที่ : 28 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ป่าบอน,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
460,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 83465
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9306100631
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 475,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ป่าบอน
พัทลุง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษมตรัง-รัตภูมิ,ป่าบอน,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
475,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 23397
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9308100491
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 84 ตร.ว. อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 236,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากพะยูน
พัทลุง
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปากพะยูน,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
236,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 86459
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9306100641
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 4-2-70 ไร่ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กงหรา
พัทลุง
เนื้อที่ : 4-2-70 ไร่
บ้านเดี่ยว
ท่านช่วยสมหวัง-ชะรัด,กงหรา,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 86246
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9302100281
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 63 ตร.ว. ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กงหรา
พัทลุง
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กงหรา-คลองหมาย,กงหรา,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32528
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9302100341
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 127 ตร.ว. ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองพัทลุง
พัทลุง
เนื้อที่ : 127 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองพัทลุง,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 25639
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9301300011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 44 ตร.ว. ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองพัทลุง
พัทลุง
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.สวน-ประดู่ทอง,เมืองพัทลุง,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 25637
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9301101141
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 330 ตร.ว. ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ป่าบอน
พัทลุง
เนื้อที่ : 330 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ป่าบอน,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 86415
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9308100481
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 39.7 ตร.ว. ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 320,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กงหรา
พัทลุง
เนื้อที่ : 39.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โล๊ะจังกระ-กงหรา,กงหรา,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
320,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32520
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9302100351
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ป่าบอน
พัทลุง
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
บ้านแฝด
กงหรา-โล๊ะจังกละ-ป่า,ป่าบอน,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 23427
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9308100351
Previous 1 Next