ขายบ้านมือสอง ใน จ.ปัตตานี

ขายบ้าน ใน จ.ปัตตานี ,บ้านมือสอง ใน จ.ปัตตานี

ค้นหาพบ 50 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 328 ตร.ว. ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 206,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ยะรัง
ปัตตานี
เนื้อที่ : 328 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยะลา-ปัตตานี,ยะรัง,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
206,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 17235
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9410100021
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 156.6 ตร.ว. ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 156,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปะนาเระ
ปัตตานี
เนื้อที่ : 156.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านดอน-บ้านดอนตะวันออก,ปะนาเระ,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
156,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23589
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9404100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-5 ไร่ ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปะนาเระ
ปัตตานี
เนื้อที่ : 1-0-5 ไร่
บ้านเดี่ยว
ปัตตานี-นราธิวาส,ปะนาเระ,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23604
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9404100011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-2-7 ไร่ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกโพธิ์
ปัตตานี
เนื้อที่ : 1-2-7 ไร่
บ้านเดี่ยว
มะกรูด-บางโกระ,โคกโพธิ์,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23505
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9402100241
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-3-76 ไร่ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปะนาเระ
ปัตตานี
เนื้อที่ : 4-3-76 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายคลองต่ำ-ปาตา,ปะนาเระ,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 19368
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9404100061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-2-43 ไร่ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปะนาเระ
ปัตตานี
เนื้อที่ : 1-2-43 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายปานาเระ-แฆแฆ-สายบุรี,ปะนาเระ,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 17490
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9404100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 356.9 ตร.ว. ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
มายอ
ปัตตานี
เนื้อที่ : 356.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.ยือราแป-บ.ลาเกาะ,มายอ,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 10924
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9405100021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 149 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 97,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 149 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด-กอตอ,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
97,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23603
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 213 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 213 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบ้านทอน-รังมดแดง-กอตอ,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23517
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 77 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 21512
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100281
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 83 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 83 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 21508
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100151
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ท.ล.แผ่นดินรังมดแดง,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 20261
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100441
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 20254
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-2-11 ไร่ ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 303,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 1-2-11 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
303,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 19477
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100291
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 149 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 97,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 149 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแดง-กอตอ,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
97,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 19439
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100161
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 126 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 126 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 18084
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100411
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 153 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 99,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 153 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
99,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 17708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100431
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด-กอตอ,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 17106
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100261
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 179 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 179 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด-กอตอ,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 16453
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 183 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 183 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด-กอตอ,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 16112
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100271
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 157 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 102,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 157 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
102,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 15653
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100401
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 173 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 182,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 173 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบ้านทอน-รังมดแดง-,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
182,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 15623
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100331
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 76 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 76 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบ้านทอน,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 15614
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 45 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 32,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 45 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
32,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 15197
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100191
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 319 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 319 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด-กอตอ,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 14889
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100251
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 81 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 53,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบ้านทอน-รังม,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
53,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 14681
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100321
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 209 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 105,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 209 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
105,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 14678
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100311
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 145 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 145 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
94,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 14023
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 305 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 305 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 13291
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100171
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 52 ตร.ว. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ไม้แก่น
ปัตตานี
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านทอน-รังมดแด-กอตอ,ไม้แก่น,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 12842
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9408100241
Previous 1 2 Next