ขายบ้านมือสอง ใน จ.หนองคาย

ขายบ้าน ใน จ.หนองคาย ,บ้านมือสอง ใน จ.หนองคาย

ค้นหาพบ 22 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83358
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100721
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พระธาตุพังพวน-ฝาง,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 30671
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100401
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 26 ตร.ว. โครงการ บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 26 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านเดื่อ
หนองบัว-อุดร,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26172
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100151
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 222.5 ตร.ว. ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 178,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สังคม
หนองคาย
เนื้อที่ : 222.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านสามเหลี่ยม-สังคม,สังคม,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
178,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 24815
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4308100021
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. โครงการ นาทับไฮ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพนพิสัย
หนองคาย
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาทับไฮ
นาชุมช้าง-หนองยอง,โพนพิสัย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 20060
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4305100211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 134 ตร.ว. โครงการ โคกสำราญ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 134 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โคกสำราญ
บ้านนาอ่าง-นาฮี,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
210,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 19517
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100251
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 264 ตร.ว. โครงการ เวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 264 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เวียงคุก
พนังชลทาน,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 18708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100621
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 258 ตร.ว. โครงการ หนองแวง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 390,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
เนื้อที่ : 258 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองแวง
ศรีเชียงใหม่-โพธิ์ตา,ศรีเชียงใหม่,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
390,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 18338
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4307100041
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 116 ตร.ว. โครงการ ใหม่โพธิ์ชัย ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพนพิสัย
หนองคาย
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ใหม่โพธิ์ชัย
รพช.จุมพล-ก่องขันธ์,โพนพิสัย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 15581
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4305100241
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ ทิพย์ธานี ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ทิพย์ธานี
เนินพะเนาว์-นาคลอง,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12224
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100321
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 230,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
รัตนวาปี
หนองคาย
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพนพิสัย-บึงกาฬ,รัตนวาปี,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
230,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26144
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4316100011
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 490,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพนพิสัย
หนองคาย
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายหนองคาย-บึงกาฬ,โพนพิสัย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
490,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83837
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4305100161
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ พรภัทรวิลล่า ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 558,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าบ่อ
หนองคาย
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พรภัทรวิลล่า
ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่,ท่าบ่อ,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
558,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83525
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4302100231
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24.2 ตร.ว. ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 24.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
หนองคาย-บึงกาฬ,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83310
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100711
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หนองคาย-โพนพิสัย,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 34235
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100571
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-68 ไร่ โครงการ น้ำสวย ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 910,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สระใคร
หนองคาย
เนื้อที่ : 1-0-68 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ น้ำสวย
น้ำสวย-สระใคร,สระใคร,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
910,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 30385
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4314100091
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 113 ตร.ว. โครงการ หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เฝ้าไร่
หนองคาย
เนื้อที่ : 113 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองหลวง
โพนพิสัย-เฝ่าไร่,เฝ้าไร่,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
570,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 16210
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4315100011
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 45.1 ตร.ว. ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
เนื้อที่ : 45.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีเชียงใหม่,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85965
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4307100211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 177 ตร.ว. โครงการ สาวแล ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธิ์ตาก
หนองคาย
เนื้อที่ : 177 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สาวแล
สายศรีเชียงใหม่,โพธิ์ตาก,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 25624
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4307100181
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 69.3 ตร.ว. ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าบ่อ
หนองคาย
เนื้อที่ : 69.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีเชียงใหม่-ท่าบ่อ,ท่าบ่อ,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
950,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85971
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4302100331
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ การเคหะหนองคาย ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ การเคหะหนองคาย
หนองคาย-บึงกาฬ,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
340,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 91692
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100751
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 260 ตร.ว. โครงการ ไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 260 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ไผ่สีทอง
หนองสองห้อง-ท่าบ่อ,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 16786
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100651
Previous 1 Next