ขายบ้านมือสอง ใน จ.นราธิวาส

ขายบ้าน ใน จ.นราธิวาส ,บ้านมือสอง ใน จ.นราธิวาส

ค้นหาพบ 38 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 250 ตร.ว. ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 66,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บาเจาะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 250 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายนราธิวาส-บ้านทอน,บาเจาะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
66,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 20052
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9603100151
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 129 ตร.ว. ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บาเจาะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 129 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขประศาสน์,บาเจาะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23543
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9603100231
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 260 ตร.ว. ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตากใบ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 260 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ตากใบ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23438
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9602100081
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 171 ตร.ว. ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ระแงะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 171 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.บือนังกือเยาะ-บ.ตันหยงมัส,ระแงะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23605
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9605100061
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 380 ตร.ว. ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ยี่งอ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 380 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายรือเสาะ-ยี่งอ,ยี่งอ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23582
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9604100031
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 223.8 ตร.ว. ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ระแงะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 223.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขาภิบาล-ตันหยงมัส,ระแงะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23566
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9605100131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 175 ตร.ว. ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ศรีสาคร
นราธิวาส
เนื้อที่ : 175 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายรือเสาะ-ศรีส,ศรีสาคร,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23556
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9607100021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ระแงะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายลูโบ๊ะดีแย-ว,ระแงะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9605100111
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 169 ตร.ว. ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
เนื้อที่ : 169 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ระแงะมรรคา,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23393
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601101161
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 335 ตร.ว. ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 126,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
เนื้อที่ : 335 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
นราธิวาส-สุไหงปาดี,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
126,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 16459
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601100011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 176 ตร.ว. ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
เนื้อที่ : 176 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
นราธิวาส-บ้านทอ,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 12704
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601100381
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 276 ตร.ว. ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 192,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตากใบ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 276 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ประชาตากใบ,ตากใบ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
192,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 12160
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9602100171
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 304 ตร.ว. ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
เนื้อที่ : 304 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
นราธิวาส-บ้านทอ,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 11996
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601100841
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 60,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตากใบ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ประชาตากใบ,ตากใบ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
60,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 11381
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9602100111
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 188 ตร.ว. ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 113,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
เนื้อที่ : 188 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
นราธิวาส-สุไหงปาดี,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
113,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 11376
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601100691
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 170 ตร.ว. ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ระแงะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 170 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตันหยงมัส-ดุซงญ,ระแงะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23591
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9605100091
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 333 ตร.ว. ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสาคร
นราธิวาส
เนื้อที่ : 333 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านซากอ-พัฒนานิคม,ศรีสาคร,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23577
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9607100011
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
จะแนะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สายดุซงญอ-กาเต๊าะ,จะแนะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23576
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9612100041
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 207 ตร.ว. ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สุไหงปาดี
นราธิวาส
เนื้อที่ : 207 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านบือราแง-โต๊ะเด้ง,สุไหงปาดี,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23531
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9611100031
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 146 ตร.ว. ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บาเจาะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 146 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ต้นไทร-ตะโล๊ะดารามัน,บาเจาะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23500
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9603100051
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 138,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นราธิวาส-ตากใบ,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
138,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23386
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601101101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 109 ตร.ว. ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
รือเสาะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 109 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายโกตาบารู-ท่าเรือ,รือเสาะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 21617
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9606100051
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 163 ตร.ว. ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บาเจาะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 163 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ปัตตานี-นราธิวาส,บาเจาะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 18859
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9603100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-87 ไร่ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สุไหงปาดี
นราธิวาส
เนื้อที่ : 1-1-87 ไร่
บ้านเดี่ยว
สายนรา-สุไหงโกล ส,สุไหงปาดี,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 18282
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9611100041
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 344,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาราธิวาส-ตากใบ,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
344,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 18146
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601101121
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 262 ตร.ว. ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 270,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ระแงะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 262 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบ.ลุโบ๊ะดีแย-วิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส,ระแงะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
270,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 17302
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9605100051
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 373 ตร.ว. ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บาเจาะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 373 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บาเจาะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 16720
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9603100211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 86 ตร.ว. ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ยี่งอ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 86 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายปัตตานี-นราธิวาส,ยี่งอ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
210,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 13859
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9604100051
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-2-70 ไร่ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บาเจาะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 1-2-70 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายบ.อีโย๊ะ-บ.ปะลุกาสาเมาะ,บาเจาะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 11741
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9603100081
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-90 ไร่ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
เนื้อที่ : 1-1-90 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายนราธิวาส-สุไหงปาด,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 11721
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601100581
Previous 1 2 Next