ขายบ้านมือสอง ใน จ.นครสวรรค์

ขายบ้าน ใน จ.นครสวรรค์ ,บ้านมือสอง ใน จ.นครสวรรค์

ค้นหาพบ 93 รายการ
หน้า 3 จาก 4
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 1,175,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เก้าเลี้ยว
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครสวรรค์-พิษณุโลก,เก้าเลี้ยว,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,175,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85775
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6006100121
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 18.3 ตร.ว. ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 18.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นครสวรรค์-ชุมแสง,เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85767
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103891
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โกรกพระ
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โกรกพระ,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85763
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6002100091
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 25.1 ตร.ว. ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 25.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85735
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103611
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-2-74 ไร่ ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 1,820,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตากฟ้า
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 1-2-74 ไร่
บ้านเดี่ยว
สายตาคลี-ตากฟ้า(ทล1),ตากฟ้า,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,820,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85648
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6012100231
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 156 ตร.ว. ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ลาดยาว
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 156 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ลาดยาว,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85642
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6011100431
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 121 ตร.ว. โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 121 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 84999
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007101451
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 23.4 ตร.ว. ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 23.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นครสวรรค์-บรรพตพิสัย,เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
440,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 83840
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103771
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1,250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,250,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 83519
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103581
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19.4 ตร.ว. โครงการ แฮปปี้โฮม ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 19.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ แฮปปี้โฮม
นครสวรรค์-ชุมแสง,เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
660,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 83509
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103751
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ ครูนภาพิทักษ์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ครูนภาพิทักษ์
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 32129
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007101311
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 81 ตร.ว. โครงการ ครูนภาพิทักษ์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ครูนภาพิทักษ์
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 28618
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007101261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 319 ตร.ว. ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าตะโก
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 319 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ท่าตะโก,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91941
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6008100181
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 46.9 ตร.ว. ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 46.9 ตร.ว.
บ้านแฝด
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91564
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100521
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าตะโก
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
ท่าตะโก,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91567
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6008100161
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 49 ตร.ว. ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 49 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงหมายเลข 1084,เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91563
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 65 ตร.ว. ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าตะโก
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 65 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านเขาล้อ-บ้านดอนคา,ท่าตะโก,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91566
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6008100091
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์
พหลโยธิน,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91565
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100711
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 62 ตร.ว. ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 62 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 86472
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007101461
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ ปาริชาติแลนด์ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดยาว
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ปาริชาติแลนด์
สายหนองเบน-ลาดยาว,ลาดยาว,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 86430
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6011100411
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พยุหะคีรี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พหลโยธิน,พยุหะคีรี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
540,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 86375
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6010100101
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 86313
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007101571
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ ปาริชาติแลนด์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ปาริชาติแลนด์
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 86305
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007101481
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 104.6 ตร.ว. โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 104.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 86248
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007101511
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85795
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103741
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ อยู่สบาย ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ อยู่สบาย
โกสีย์เหนือ,เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85742
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103661
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตากฟ้า
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตากฟ้า,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 24871
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6012100181
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 36.8 ตร.ว. ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 36.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พหลโยธิน,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91939
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007101591
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
บ้านเดี่ยว
นครสวรรค์-บรรพตพิสัย,เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85834
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103672
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91937
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103931
Previous 1 2 3 4 Next