ขายบ้านมือสอง ใน จ.นครราชสีมา

ขายบ้าน ใน จ.นครราชสีมา ,บ้านมือสอง ใน จ.นครราชสีมา

ค้นหาพบ 232 รายการ
หน้า 1 จาก 8
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 8-0-94 ไร่ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1,397,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ปักธงชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 8-0-94 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายสีคิ้ว-โชคชัย (ทล.24),ปักธงชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,397,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31631
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L286(2)
โรงงาน จาก เนื้อที่ 33.4 ตร.ว. ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 2,611,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โรงงาน
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 33.4 ตร.ว.
โรงงาน
สายขามทะเลสอ-โคกสูง (ทล.2198),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,611,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31560
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : F06001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 9-0-53 ไร่ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1,718,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ปักธงชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 9-0-53 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายสีคิ้ว-โชคชัย (ทล.24),ปักธงชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,718,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31423
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L286(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-20 ไร่ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 4,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ครบุรี
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 2-0-20 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายโชคชัย - ครบุรี,ครบุรี,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,100,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31301
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L12024
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายบ้านโนนไม้แดง (ทล.304),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31239
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H10021(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 505,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สีคิ้ว
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านหนองห่าน-บ้านซับชุมพล,สีคิ้ว,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
505,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31089
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08136
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 71 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 46,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 71 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
46,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 16775
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007103631
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3
ทล.226,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 11852
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001108551
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 81 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 52,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
52,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 10831
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007102741
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3
ราชสีมา-โชคชัย,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 10695
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001108711
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 45,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
45,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 12828
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007103361
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ราชพฤกษ์การ์เด้นท์โฮมส์ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปักธงชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ราชพฤกษ์การ์เด้นท์โฮมส์
โชคชัย-สีคิ้ว,ปักธงชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 15235
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3014100971
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ คำมั่น ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ คำมั่น
ราชสีมา-โชคชัย(224),โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 34155
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104691
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 41 ตร.ว. โครงการ ธนาภาวิลเลจ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 41 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ธนาภาวิลเลจ
ราชสีมา-โชคชัยทล.224,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 34136
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110471
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.2(มิตรภาพ),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 30898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001108931
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 71 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 55,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 71 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
55,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 30747
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104621
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ หนองปลิงใหม่พัฒนา ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 296,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หนองปลิงใหม่พัฒนา
ราชสีมา-โชคชัย,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
296,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 28604
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110121
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ปักธงชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ปักธงชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 26782
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3014102761
อาคารพาณิชย์ จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ มาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ มาบมะค่า
ราชสีมา-โชคชัย(226),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 26460
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110271
บ้านแฝด จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ โคราชวิลเลจ 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ โคราชวิลเลจ 4
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 26459
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110291
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3
ราชสีมา-โชคชัย (224),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 26147
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 153 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 153 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 25560
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007100421
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 206 ตร.ว. โครงการ ผืนทองแลนด์ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปักธงชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 206 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ผืนทองแลนด์
ปักธงชัย-สีคิ้ว,ปักธงชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 23175
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3014102451
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ผืนทองแลนด์ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปักธงชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ผืนทองแลนด์
ปักธงชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 23024
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3014102551
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 98 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 63,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
63,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 22950
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104381
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 52,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
52,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 22891
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007102561
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 82 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 82 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 22220
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104171
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 52 ตร.ว. โครงการ อิงธาร ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ อิงธาร
โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 22216
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104271
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 97 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 63,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 97 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
63,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 22212
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007103931
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 70,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
70,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 22211
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104211
Previous 1 2 3 4 5 … 8 Next