ขายบ้านมือสอง ใน จ.นครพนม

ขายบ้าน ใน จ.นครพนม ,บ้านมือสอง ใน จ.นครพนม

ค้นหาพบ 15 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 222 ตร.ว. โครงการ ดงขวาง ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาแก
นครพนม
เนื้อที่ : 222 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดงขวาง
สกลนคร-นาแก (ทล.223),นาแก,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 25518
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4807100421
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-3-70 ไร่ โครงการ ปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 1-3-70 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปากห้วยม่วง
ชยางกูร (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 18589
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 42 ตร.ว. ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาหว้า
นครพนม
เนื้อที่ : 42 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาหว้า-อากาศอำนวย (ทล.2185),นาหว้า,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 18240
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4809100141
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ นาซ่อม ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาหว้า
นครพนม
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาซ่อม
บ้านเซือม-นาหว้า (ทล.2185),นาหว้า,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 17319
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4809100111
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 73 ตร.ว. โครงการ คำพอก ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 73 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ คำพอก
ท่าอุเทน-บ้านแพง (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 14007
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100251
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 203 ตร.ว. โครงการ นาดี ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เรณูนคร
นครพนม
เนื้อที่ : 203 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาดี
ธาตุน้อย-นาเหนือ(ทล.2031),เรณูนคร,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 30360
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4806100211
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-0-10 ไร่ โครงการ หนองบก ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าอุเทน
นครพนม
เนื้อที่ : 1-0-10 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองบก
ชยางกูร (ทล.212),ท่าอุเทน,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 30359
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4803100141
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 68 ตร.ว. โครงการ บ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสงคราม
นครพนม
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านข่า
ศรีสงคราม-อากาศอำนวย (2177),ศรีสงคราม,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 20280
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4808100131
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-11 ไร่ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสงคราม
นครพนม
เนื้อที่ : 1-1-11 ไร่
บ้านเดี่ยว
ท่าแร่-ศรีสงคราม,ศรีสงคราม,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 17265
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4808100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ ปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปากห้วยม่วง
ชยางกูร (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
260,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 17244
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100091
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 19 ตร.ว. โครงการ บ้านแพง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านแพง
ชยางกูร (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 85973
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100031
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 116 ตร.ว. ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาหว้า
นครพนม
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาหว้า-บ้านเซือม,นาหว้า,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
770,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 91991
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4809100171
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 203 ตร.ว. โครงการ ปลาปาก ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปลาปาก
นครพนม
เนื้อที่ : 203 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปลาปาก
กุรุคุ-ปลาปาก(ทล.2276),ปลาปาก,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 10748
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4802100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 110 ตร.ว. โครงการ โพนงาม ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 310,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าอุเทน
นครพนม
เนื้อที่ : 110 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โพนงาม
ชยางกูร (ทล.212),ท่าอุเทน,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
310,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 17215
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4803100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ โพนสว่าง ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 470,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีสงคราม
นครพนม
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โพนสว่าง
ศรีสงคราม-นาหว้า(ทล.2346),ศรีสงคราม,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
470,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 16404
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4808100081
Previous 1 Next