ขายบ้านมือสอง ใน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขายบ้าน ใน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ,บ้านมือสอง ใน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ค้นหาพบ 25 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 224 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 189,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 224 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
189,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17279
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101361
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 66 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 56,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 66 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
56,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 13015
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101351
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-1-70 ไร่ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-1-70 ไร่
ที่ดินเปล่า
จันทรุเบกษา,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 84753
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101571
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 106 ตร.ว. โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์
กำแพงแสน-บางเลน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32639
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101551
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
มาลัยแมน-สนามบิน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101541
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 198 ตร.ว. โครงการ สินทวีสุข ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 198 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สินทวีสุข
พลดำริห์,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 22808
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100761
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
มาลัยแมน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 20982
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 49,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
49,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17574
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100661
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 48,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
48,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17091
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100831
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 16752
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100441
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ แสนเพ็ญวี ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ แสนเพ็ญวี
พลดำริห์,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14537
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100351
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 620,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
มาลัยแมน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
620,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14463
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101141
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 51,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
51,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14444
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 49,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
49,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14293
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 141 ตร.ว. โครงการ สินทวีสุข ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 141 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สินทวีสุข
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 13980
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100991
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 167 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 170,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
มาลัยแมน(ทล.321),กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
170,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 13359
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101271
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 49,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
มาลัยแมน-สนามบิน(กม.2),กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
49,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 16902
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100501
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 49,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
มาลัยแมน-สนามบิน(กม.2),กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
49,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 15888
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100401
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 3-0-50 ไร่ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 3-0-50 ไร่
บ้านเดี่ยว
มาลัยแมน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14529
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100491
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 182 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 153,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 182 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีเจริญทอง
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
153,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 13985
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101331
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์
พลดำริห์,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 85797
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101611
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 385 ตร.ว. โครงการ หนองคันรวก ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 385 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองคันรวก
มาลัยแมน (ทล.321),กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 85786
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101591
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
มาลัยแมน-สนามบิน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 85771
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101581
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 57 ตร.ว. โครงการ ศรีเจริญทอง ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
ที่ดิน - โครงการ ศรีเจริญทอง
มาลัยแมน-สนามบิน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 92587
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101601
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 177 ตร.ว. ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 295,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 177 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
295,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 13069
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101121
Previous 1 Next