ขายบ้านมือสอง ใน อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขายบ้าน ใน อ.บางเลน จ.นครปฐม ,บ้านมือสอง ใน อ.บางเลน จ.นครปฐม

ค้นหาพบ 22 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 90,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองกระพัง,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
90,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31188
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-12 ไร่ โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 528,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-0-12 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน
ลาดบัวหลวง,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
528,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 13968
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ ปิ่นทองแลนด์ ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปิ่นทองแลนด์
ลาดบัวหลวง-สองพี่น้อ,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17736
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101401
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 26 ตร.ว. ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 26 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พลดำริห์,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32538
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101451
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 145 ตร.ว. โครงการ เลิศวราการ์เด้นท์ ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 145 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เลิศวราการ์เด้นท์
บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 25692
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100551
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พลดำริห์,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 21134
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101261
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ ปิ่นทองแลนด์ 15 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 270,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปิ่นทองแลนด์ 15
สองพี่น้อง-ลาดบัวหลว,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
270,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 20107
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101161
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-14 ไร่ โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-0-14 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน
ลาดบัวหลวง-สองพี่น้อ,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
530,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 19724
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100451
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-8 ไร่ โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 266,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-0-8 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน
3422,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
266,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 18844
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-19 ไร่ โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 533,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-0-19 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน
บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
533,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 18431
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ ปิ่นทองแลนด์ ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปิ่นทองแลนด์
สองพี่น้อง-ลาดบัวหลว,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
340,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 18273
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101031
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ปิ่นทองแลนด์ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 85,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปิ่นทองแลนด์
บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
85,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17210
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100511
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 125 ตร.ว. โครงการ สวนเอก ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 115,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 125 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเอก
สองพี่น้อ,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
115,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 15709
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100641
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-12 ไร่ โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 528,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-0-12 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน
บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
528,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 15605
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100401
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-75 ไร่ โครงการ บางหลวงครุแลนด์ ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 515,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-0-75 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ บางหลวงครุแลนด์
บางหลวง-มาลัยแมน,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
515,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14303
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101071
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-14 ไร่ โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-0-14 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน
บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
530,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14196
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100311
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
ลาดบัวหลวง-สองพี่น้อ,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
840,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14048
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101051
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-2 ไร่ โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 262,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-0-2 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรสวนสวยบางเลน
บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
262,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 13005
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100361
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 113 ตร.ว. ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 153,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 113 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
153,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 12280
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101141
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 990,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ลาดบัวหลวง-สองพี่น้อ,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
990,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 11693
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101321
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 235 ตร.ว. ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 235 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 11538
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101132
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ ม.กฤษณะ ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ม.กฤษณะ
ศาลายา-บางภาษี,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 85644
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101461
Previous 1 Next