ค้นหาโครงการบ้าน อื่นๆ ใน อำเภอเมืองนครนายก จ.นครนายก

ขายบ้านมือสอง ใน อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ขายบ้าน ใน อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ,บ้านมือสอง ใน อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ค้นหาพบ 7 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
โครงการ จาก เนื้อที่ 11-0-52 ไร่ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 42,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 11-0-52 ไร่
โครงการ
นครนายก-นางรอง (ทล.3049),เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
42,800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31868
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P08002
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ บ้านไร่วิลเลจ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านไร่วิลเลจ
ทล.3239,เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85956
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2601100611
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านขวัญนคร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 640,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านขวัญนคร
บายพาสเลี่ยงเมืองนคร,เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
640,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 83332
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-01-1-0060-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-2-38 ไร่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 2,490,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 1-2-38 ไร่
ที่ดินเปล่า
เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,490,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33967
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-01-1-0043-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-2-36 ไร่ โครงการ เวียงหุบเมย ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 1-2-36 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ เวียงหุบเมย
เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 17220
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2601100101
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ พรหมณี ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 275,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดิน - โครงการ พรหมณี
ทล.305,เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
275,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92448
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-01-1-0007-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 578,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายนครนายก-ดงละคร,เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
578,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92449
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-01-1-0046-1
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภออื่นๆ ใน จ.นครนายก