ขายบ้านมือสอง ใน จ.มุกดาหาร

ขายบ้าน ใน จ.มุกดาหาร ,บ้านมือสอง ใน จ.มุกดาหาร

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก  จาก  เนื้อที่ 214 ตร.ว.  โครงการ สมสะอาด ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
เนื้อที่ : 214 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สมสะอาด
หว้านใหญ่-คำป่าหลาย,หว้านใหญ่,มุกดาหาร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 17505
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4906100171
บ้านเดี่ยว  จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 125 ตร.ว.  โครงการ ศูนย์ไหม ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
เนื้อที่ : 125 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ศูนย์ไหม
มุกดาหาร-กุฉินารายณ์(ทล.12),เมืองมุกดาหาร,มุกดาหาร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 83468
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4901101241
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก  จาก  เนื้อที่ 92 ตร.ว.  โครงการ ขามป้อม ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ขามป้อม
ชยางกูร (ทล.212),หว้านใหญ่,มุกดาหาร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 18906
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4906100091
Previous 1 Next