ทำเลเด่น ใน จ.มหาสารคาม

ขายบ้านมือสอง ใน จ.มหาสารคาม

ขายบ้าน ใน จ.มหาสารคาม ,บ้านมือสอง ใน จ.มหาสารคาม

ค้นหาพบ 6 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 529,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เชียงยืน
มหาสารคาม
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เชียงยืน,มหาสารคาม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
529,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31016
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T06006(5)
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-2-81 ไร่ ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาเชือก
มหาสารคาม
เนื้อที่ : 1-2-81 ไร่
บ้านเดี่ยว
สายนาเชือก-นาดูน ทล.2381,นาเชือก,มหาสารคาม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขามหาสารคาม
โทร : (043) 722-300: 741-204-10
รหัสทรัพย์ : 86435
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4407100091
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 42 ตร.ว. ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 356,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เชียงยืน
มหาสารคาม
เนื้อที่ : 42 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มะลิวัลย์ ทล.12,เชียงยืน,มหาสารคาม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
356,000 บาท
ติดต่อ : สาขามหาสารคาม
โทร : (043) 722-300: 741-204-10
รหัสทรัพย์ : 86195
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4405100621
คอนโด จาก 4 ชั้น พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
กันทรวิชัย
มหาสารคาม
คอนโด
ท่าขอนยาง-บ้านขี,กันทรวิชัย,มหาสารคาม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขามหาสารคาม
โทร : (043) 722-300: 741-204-10
รหัสทรัพย์ : 92539
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4404100172
คอนโด จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 25.64 ตร.ว. ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
กันทรวิชัย
มหาสารคาม
เนื้อที่ : 25.64 ตร.ว.
คอนโด
ท่าขอนยาง-ข้านขี,กันทรวิชัย,มหาสารคาม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขามหาสารคาม
โทร : (043) 722-300: 741-204-10
รหัสทรัพย์ : 92538
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4404100171
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พยัคฆภูมิพิสัย
มหาสารคาม
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายประทาย-ยโสธร,พยัคฆภูมิพิสัย,มหาสารคาม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามหาสารคาม
โทร : (043) 722-300: 741-204-10
รหัสทรัพย์ : 24823
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4408101071
Previous 1 Next