ขายบ้านมือสอง ใน จ.แม่ฮ่องสอน

ขายบ้าน ใน จ.แม่ฮ่องสอน ,บ้านมือสอง ใน จ.แม่ฮ่องสอน

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ขุนยวม,แม่ฮ่องสอน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 21641
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5802100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 2-2-54 ไร่ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 2-2-54 ไร่
บ้านเดี่ยว
แม่สะเรียง,แม่ฮ่องสอน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 17340
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5804100131
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 81 ตร.ว. ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ขุนยวม,แม่ฮ่องสอน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 86357
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5802100061
Previous 1 Next