ขายบ้านมือสอง ใน จ.เลย

ขายบ้าน ใน จ.เลย ,บ้านมือสอง ใน จ.เลย

ค้นหาพบ 15 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
หนองหิน
เลย
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
หนองหิน-ผาหวาย,หนองหิน,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 13613
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4214100011
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 267 ตร.ว. อ.ภูกระดึง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูกระดึง
เลย
เนื้อที่ : 267 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตาดข่า-พวยเด้ง,ภูกระดึง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83605
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4210100091
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 144 ตร.ว. ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 144 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12976
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100521
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 168.1 ตร.ว. โครงการ ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 168.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทรายขาว
วังสะพุง-ภูหลวง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12722
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100441
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 378 ตร.ว. ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 378 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง-อุดรธานี,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84499
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100501
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 285 ตร.ว. โครงการ บ้านภูกระดึง ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูกระดึง
เลย
เนื้อที่ : 285 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านภูกระดึง
ภูกระดึง-ผานกเค้า,ภูกระดึง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 30349
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4210100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 123 ตร.ว. โครงการ โนนภูทอง อ.ภูกระดึง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูกระดึง
เลย
เนื้อที่ : 123 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โนนภูทอง
ตาดข่า-พวยเด้ง,ภูกระดึง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 18233
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4210100081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 209 ตร.ว. ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาด้วง
เลย
เนื้อที่ : 209 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลย-นาด้วง,นาด้วง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84813
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4202100021
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 245 ตร.ว. ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 245 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.ผาน้อย-บ.นาดินดำ,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
670,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86302
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100531
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-28 ไร่ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 1-0-28 ไร่
บ้านเดี่ยว
มะลิวัลย์,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86173
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100541
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 141 ตร.ว. โครงการ บุ่งค้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 290,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 141 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บุ่งค้อ
ภูหลวง-วังสะพุง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
290,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26200
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100201
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 144 ตร.ว. โครงการ นากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าลี่
เลย
เนื้อที่ : 144 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นากระเซ็ง
ท่าลี่-อาฮี,ท่าลี่,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26093
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4208100051
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 141 ตร.ว. ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเลย
เลย
เนื้อที่ : 141 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาโคก-ปากหมาก,เมืองเลย,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 24834
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4201100291
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 33.6 ตร.ว. ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 33.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง-ทรายขาว,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 24824
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100491
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 52.3 ตร.ว. ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 52.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ภูมิวิถี,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 24822
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100131
Previous 1 Next