ขายบ้านมือสอง ใน จ.ขอนแก่น

ขายบ้าน ใน จ.ขอนแก่น ,บ้านมือสอง ใน จ.ขอนแก่น

ค้นหาพบ 177 รายการ
หน้า 1 จาก 6
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 955,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
อุบลรัตน์
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุบลรัตน์,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
955,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31536
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13002
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 595,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม
เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
595,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 53389
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T13007
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 436,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม
เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
436,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31299
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T10022
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 436,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม
เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
436,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85351
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T13008
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ เขาสวนกวางรีสอร์ท ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เขาสวนกวาง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เขาสวนกวางรีสอร์ท
มิตรภาพ(ทล.2),เขาสวนกวาง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 26076
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4019100771
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 93 ตร.ว. โครงการ ภูเวียงทิวทอง ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 93 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูเวียงทิวทอง
ภูเวียง-กุดฉิม(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 23320
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016101001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ภูเวียงแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ภูเวียงแลนด์
สายกุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 21198
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100561
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 160,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
สายกุดฉิม-ภูเวียง,ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
160,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 20079
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100411
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 158 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 127,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 158 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
สายกุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
127,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 20035
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100401
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 208 ตร.ว. โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 208 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท
ภูเวียง-กุดฉิม(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 19859
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100691
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 201 ตร.ว. โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 195,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 201 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท
กุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
195,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 19767
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100441
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
กุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 19348
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100431
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 214 ตร.ว. โครงการ ศุภมิตรแลนด์ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 290,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชุมแพ
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 214 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศุภมิตรแลนด์
มะลิวัลย์(ทล.12),ชุมแพ,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
290,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 18509
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4005102031
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 142 ตร.ว. โครงการ โนนฝ้าย ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พล
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โนนฝ้าย
มิตรภาพ(ทล. 2),พล,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 17160
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4012100461
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. โครงการ รุ่งเรืองกระนวนเซ็นเตอร์ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กระนวน
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ รุ่งเรืองกระนวนเซ็นเตอร์
นิมิตรเมือง,กระนวน,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 16784
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4009100611
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
สายกุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 16260
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 132 ตร.ว. โครงการ ภูเวียงแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 106,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 132 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ภูเวียงแลนด์
กุดฉิม-ภูเวียง,ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
106,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 14764
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100581
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 148 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 148 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
สายกุดฉิม-ภูเวียง,ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 14315
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100601
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 121 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 121 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 13862
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100681
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 201 ตร.ว. โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 195,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 201 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท
สายขอนแก่น-ภูเวียง,ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
195,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 13491
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100031
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 128 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 105,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 128 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
สายกุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
105,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 13208
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100811
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ภูเวียงแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 81,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ภูเวียงแลนด์
ภูเวียง-กุดฉิม(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
81,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 13182
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100531
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
กุดฉิม-ภูเวียง,ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 13035
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100721
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 201 ตร.ว. โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 201 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท
กุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 12654
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100261
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
สายกุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 11398
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100321
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
สายกุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 10649
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 186 ตร.ว. โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 181,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 186 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท
ภูเวียง-กุดฉิม(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
181,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 10464
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100121
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ หันใหญ่ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 209,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หันใหญ่
กุดฉิม-ภูเวียง,ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
209,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 10348
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016101191
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 213 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 213 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
สายภูเวียง-หนองเรือ(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 10263
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100981
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 132 ตร.ว. โครงการ ลัดดาแลนด์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 132 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ลัดดาแลนด์
กุดฉิม-ภูเวียง(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 10184
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016101251
Previous 1 2 3 4 5 … 6 Next