ขายบ้านมือสอง ใน จ.กาฬสินธุ์

ขายบ้าน ใน จ.กาฬสินธุ์ ,บ้านมือสอง ใน จ.กาฬสินธุ์

ค้นหาพบ 7 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 75.8 ตร.ว. โครงการ หนองแวงสี ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 266,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ยางตลาด
กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 75.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองแวงสี
กาฬสินธุ์-ยางตลาด,ยางตลาด,กาฬสินธุ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
266,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาฬสินธุ์
โทร : (043) 821-890-7
รหัสทรัพย์ : 25586
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4607100891
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 253 ตร.ว. โครงการ โคกกว้าง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 640,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 253 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โคกกว้าง
สมเด็จ-สกลนคร,สมเด็จ,กาฬสินธุ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
640,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาฬสินธุ์
โทร : (043) 821-890-7
รหัสทรัพย์ : 86424
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4613100371
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 108 ตร.ว. ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 552,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองกาฬสินธุ์,กาฬสินธุ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
552,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาฬสินธุ์
โทร : (043) 821-890-7
รหัสทรัพย์ : 32051
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4601100901
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 310 ตร.ว. อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 310 ตร.ว.
ที่ดิน
อนรรฆนาค,เมืองกาฬสินธุ์,กาฬสินธุ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0863234968
รหัสทรัพย์ : 86809
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4601000001
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 186 ตร.ว. โครงการ บ้านป่าหญ้าคา ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 767,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ยางตลาด
กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 186 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านป่าหญ้าคา
ถีนานนท์,ยางตลาด,กาฬสินธุ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
767,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาฬสินธุ์
โทร : (043) 821-890-7
รหัสทรัพย์ : 32052
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4607100951
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 71.3 ตร.ว. ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 71.3 ตร.ว.
ที่ดิน
เมืองกาฬสินธุ์,กาฬสินธุ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขากาฬสินธุ์
โทร : (043) 821-890-7
รหัสทรัพย์ : 92244
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4601100731
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 127 ตร.ว. ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 127 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยางตลาด-โพนทอง,กมลาไสย,กาฬสินธุ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขากาฬสินธุ์
โทร : (043) 821-890-7
รหัสทรัพย์ : 92245
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4603100301
Previous 1 Next