ขายบ้านมือสอง ใน จ.เชียงใหม่

ขายบ้าน ใน จ.เชียงใหม่ ,บ้านมือสอง ใน จ.เชียงใหม่

ค้นหาพบ 446 รายการ
หน้า 1 จาก 15
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 541,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เชียงใหม่-สันกำแพง (ทล.1006),สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
541,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31200
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09058
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-28 ไร่ ต.ทุ่งปี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 665,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-28 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านหนองเย็น,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
665,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31895
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08040(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-58 ไร่ ต.ทุ่งปี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 604,680 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-58 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านหนองเย็น,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
604,680 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31172
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08040(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-9 ไร่ ต.ทุ่งปี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 641,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-9 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านหนองเย็น,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
641,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31018
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08040(3)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 2-0-46 ไร่ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 10,165,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 2-0-46 ไร่
บ้านเดี่ยว
สายเชียงใหม่ - สันกำแพง (ทล.1006),สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
10,165,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30963
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H10029
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
หางดง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หางดง - สะเมิง (ทล.1269) กม.19,หางดง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31184
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H07044
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-92 ไร่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 22,095,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-92 ไร่
ที่ดินเปล่า
เจริญเมือง,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
22,095,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32155
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08201
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 31 ตร.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 791,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 31 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
ห้วยแก้ว,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
791,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31908
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C07018(3)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 99.4 ตร.ว. ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 686,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 99.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
686,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31841
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06272
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 55-0-32 ไร่ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันทราย
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 55-0-32 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านโจ้,สันทราย,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31691
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09136
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 344,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เชียงใหม่-สันกำแพง (ทล.1006),สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
344,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31603
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08028
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 31 ตร.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 794,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 31 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
ห้วยแก้ว,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
794,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31580
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C07018(2)
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 28 ตร.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 798,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
ห้วยแก้ว,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
798,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31455
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C07018(1)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก เนื้อที่ 8-0-47 ไร่ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 8-0-47 ไร่
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ถนนศรีภูมิและถนนสิงหราช,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31322
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P10006
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 97.7 ตร.ว. ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 97.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.6021,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
880,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31875
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H08007
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 77.9 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 77.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
950,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31862
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(3)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 99 ตร.ว. ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
หางดง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 99 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เชียงใหม่-ฮอด(ทล.108),หางดง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31760
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H07026
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 402,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านแม่กุ้งบก,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
402,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31723
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07066(3)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 55.2 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 5,244,455 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 55.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,244,455 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31604
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(1)
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 18.2 ตร.ว. ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 687,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 18.2 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เชียงใหม่-ฮอด (ทล.108),สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
687,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31502
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S08015
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 486,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง-บ้านปูคา,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
486,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31485
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07028
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 74.2 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 930,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 74.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
930,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31432
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(7)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 79 ตร.ว. ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 717,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 79 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านแม่กุ้งบก,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
717,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31413
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07066(1)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 4-0-24 ไร่ ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 11,449,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 4-0-24 ไร่
บ้านเดี่ยว
สายเชียงใหม่-เชียงราย (ทล.118),ดอยสะเก็ด,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,449,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31386
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06016
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 27-0-11 ไร่ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2,561,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
จอมทอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 27-0-11 ไร่
ที่ดินเปล่า
จอมทอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,561,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31118
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06158
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 98 ตร.ว. โครงการ รัตนาภรณ์วิลล์ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 334,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หางดง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รัตนาภรณ์วิลล์
สายหางดง - บ้านถวาย (ชม. 2001),หางดง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
334,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31107
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09034
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ รัตนาภรณ์วิลล์ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 243,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หางดง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รัตนาภรณ์วิลล์
สายหางดง - บ้านถวาย (ชม. 2001),หางดง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
243,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30904
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09102
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 53.4 ตร.ว. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4,067,800 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 53.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,067,800 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31697
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13010
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 49 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1,860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 49 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,860,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85524
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(9)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 48.5 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1,850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 48.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,850,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85473
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(11)
Previous 1 2 3 4 5 … 15 Next