ขายบ้านมือสอง ใน จ.ชัยภูมิ

ขายบ้าน ใน จ.ชัยภูมิ ,บ้านมือสอง ใน จ.ชัยภูมิ

ค้นหาพบ 81 รายการ
หน้า 1 จาก 3
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 710,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จัตุรัส
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
จัตุรัส,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
710,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 83416
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3606100401
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 349 ตร.ว. ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 349 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายแก้งคร้อ-บ้านเท่น(ทล.2389),แก้งคร้อ,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
960,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 17434
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3612100351
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 101 ตร.ว. ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จัตุรัส
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 101 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
จัตุรัส-บำเหน็จณรงค์,จัตุรัส,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 83624
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3606100431
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 865,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ลาดใหญ่-ช่องสามหมอ,คอนสวรรค์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
865,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 84832
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3603100321
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-70 ไร่ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 1-0-70 ไร่
บ้านเดี่ยว
เกษตรสมบูรณ์-ร่องแสน,เกษตรสมบูรณ์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 84740
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3604100261
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 107 ตร.ว. ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเขียว
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 107 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายชัยภูมิ-ชุมแพ(ทล.201,ภูเขียว,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 84679
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3610100421
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 78 ตร.ว. ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเขียว
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ภูเขียว,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
670,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 84519
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3610100401
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 8-2-80 ไร่ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 1,065,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 8-2-80 ไร่
บ้านเดี่ยว
หนองบัวแดง-เกษตรสมบูรณ์,เกษตรสมบูรณ์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,065,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 84183
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3604100291
อาคารพาณิชย์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 375,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เกษตรสมบูรณ์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
375,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 84050
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3604100281
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 118 ตร.ว. ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จัตุรัส
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 118 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
จัตุรัส,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 83685
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3606100451
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 63 ตร.ว. ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 735,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายชัยภูมิ-ชุมแพ,แก้งคร้อ,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
735,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 83658
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3612100411
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 47.2 ตร.ว. ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 47.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 83647
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3601102301
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 41.9 ตร.ว. ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 910,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 41.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชัยภูมิ-ชุมแพ,เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
910,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 83628
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3601102251
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50.6 ตร.ว. ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1,260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 50.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชัยภูมิ-ภูเขียว,เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,260,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 83386
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3601102321
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 110 ตร.ว. ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 1,150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จัตุรัส
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 110 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย-ตาเนิน,จัตุรัส,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 34119
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3606100411
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชัยภูมิ-ลาดใหญ่,เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 23124
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3601101971
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 198 ตร.ว. ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 198 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หนองเรือ-หนองแวง,บ้านแท่น,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 22932
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3611100131
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 109 ตร.ว. ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองบัวระเหว
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 109 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านหนองโจด-วังตะเข้,หนองบัวระเหว,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 22687
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3608100611
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 157 ตร.ว. โครงการ พนังเสื่อ ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 790,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองบัวระเหว
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 157 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พนังเสื่อ
หนองบัวใหญ่-หนองจาน,หนองบัวระเหว,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
790,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 21028
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3608100731
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 51.8 ตร.ว. ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 51.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายชัยภูมิ-สีคิ้ว,เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 19226
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3601101991
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 331 ตร.ว. โครงการ บ้านนาหัวแรด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเขียว
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 331 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านนาหัวแรด
หนองสองห้อง-ร่องแสนฯ,ภูเขียว,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 19078
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3610100341
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 313 ตร.ว. ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 313 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
คอนสวรรค์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 17358
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3603100271
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 221.6 ตร.ว. ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 221.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ลาดใหญ่-ช่องสามหมอ,คอนสวรรค์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 15410
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3603100121
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 81 ตร.ว. ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 625,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านแท่น,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
625,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 13803
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3611100111
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 272 ตร.ว. ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 645,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองบัวระเหว
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 272 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายหนองบัวใหญ่-หนองบัวระเหว,หนองบัวระเหว,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
645,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 12079
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3608100691
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 161 ตร.ว. โครงการ บ้านหนองแวง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บำเหน็จณรงค์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 161 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านหนองแวง
สายสุรนารายณ์(ทล.205),บำเหน็จณรงค์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 11787
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3607100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชัยภูมิ-ตาดโตน,เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 11587
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3601102141
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 29 ตร.ว. ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บำเหน็จณรงค์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 29 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มหาดไทย,บำเหน็จณรงค์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 11551
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3607100171
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 129 ตร.ว. โครงการ หนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เนินสง่า
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 129 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองฉิม
ละหาน-เนินสง่า,เนินสง่า,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 19438
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3615100021
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บำเหน็จณรงค์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุรนารายณ์(205),บำเหน็จณรงค์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 12502
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3607100061
Previous 1 2 3 Next