ขายบ้านมือสอง ใน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ขายบ้าน ใน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ,บ้านมือสอง ใน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ค้นหาพบ 18 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 133 ตร.ว. แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 4,083,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 133 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุภาพบุรุษ,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,083,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31576
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06063
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-94 ไร่ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 11,085,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1-0-94 ไร่
ที่ดินเปล่า
สุขาภิบาลบางระมาด,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,085,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31099
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L019(2)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 135 ตร.ว. แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 135 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทวีวัฒนา,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31836
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H05060
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 93 ตร.ว. แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 8,567,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 93 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ลัดวงแหวน-พุทธมณฑลสาย 2,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
8,567,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31686
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08141
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 59.1 ตร.ว. แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 3,266,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 59.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองทวีวัฒนา,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,266,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31010
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06078
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-17 ไร่ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 25,988,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 2-0-17 ไร่
ที่ดินเปล่า
อินทราวาส,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
25,988,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31111
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L11046
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 4 จาก จาก 4 ชั้น พื้นที่ 50 ตร.ม. โครงการ ศรีปิ่นทอง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย : 50 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ศรีปิ่นทอง
บรมราชชนนี,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 15795
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101101
คอนโด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25.01 ตร.ว. โครงการ ศรีปิ่นทอง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 25.01 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ศรีปิ่นทอง
บรมราชชนนี,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88272
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101061
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 180 ตร.ว. เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1,080,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 180 ตร.ว.
ที่ดิน
พุทธมณฑลสาย3,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,080,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88274
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019200641
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ วนัชพงษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ วนัชพงษ์
ทวีวัฒนา,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88273
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101251
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 67.7 ตร.ว. โครงการ นิศาชล ดรีมวัลเล่ย์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 7,350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 67.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นิศาชล ดรีมวัลเล่ย์
บางระมาด,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
7,350,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 92666
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H14005
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 145 ตร.ว. โครงการ กฤษดานคร 18 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 145 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กฤษดานคร 18
พุทธมณฑลสาย3,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88685
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101091
คอนโด จาก 9 ชั้น เนื้อที่ 27.74 ตร.ว. โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.74 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม
แก้วเงินทอง,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88688
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101181
คอนโด จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 27.3 ตร.ว. โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.3 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม
จรัญสนิทวงศ์,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88684
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019100951
คอนโด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 23.83 ตร.ว. โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 23.83 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม
จรัญสนิทวงศ์,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88687
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101141
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 17 ตร.ว. แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สวนผัก,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88691
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101291
คอนโด จาก 7 ชั้น เนื้อที่ 23.88 ตร.ว. โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 23.88 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม
จรัญสนิทวงศ์,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88686
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101131
อาคารพาณิชย์ จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 17 ตร.ว. เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บรมราชชนนี,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88689
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101191
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกแขวง ในตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร