ขายบ้านมือสอง ใน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ขายบ้าน ใน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ,บ้านมือสอง ใน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ค้นหาพบ 12 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 166 ตร.ว. แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 2,216,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 166 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พระราม 2,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,216,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30945
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S06041
คอนโด จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 27.32 ตร.ว. โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.32 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม
จอมทอง,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89019
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035200131
คอนโด จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 28.2 ตร.ว. โครงการ ทองไทยคอนโดมิเนียม 2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 28.2 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ทองไทยคอนโดมิเนียม 2
วุฒากาศ,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89015
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100621
คอนโด จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 29.52 ตร.ว. โครงการ ทองไทยคอนโดมิเนียม 3 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 29.52 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ทองไทยคอนโดมิเนียม 3
วุฒากาศ,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89017
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100661
คอนโด จาก 17 ชั้น เนื้อที่ 32.84 ตร.ว. โครงการ ชัยกูลทาวน์เวอร์ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 32.84 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ชัยกูลทาวน์เวอร์
พระราม2,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89013
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100541
คอนโด จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 24.5 ตร.ว. โครงการ ชลภิญญ์คอนโดมิเนียม 2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 24.5 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ชลภิญญ์คอนโดมิเนียม 2
เอกชัย,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89014
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100551
คอนโด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 27.8 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนริมน้ำ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.8 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ บ้านสวนริมน้ำ
พระราม2,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89010
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100351
คอนโด จาก 7 ชั้น เนื้อที่ 28.9 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนริมน้ำ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 28.9 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ บ้านสวนริมน้ำ
พระราม2,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89011
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100391
คอนโด จาก 13 ชั้น เนื้อที่ 96.52 ตร.ว. โครงการ ชัยกูลทาวน์เวอร์ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 96.52 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ชัยกูลทาวน์เวอร์
พระราม2,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89008
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100132
คอนโด จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 27.32 ตร.ว. โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.32 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม
รัตนกวี,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89009
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100181
คอนโด จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 27.32 ตร.ว. โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.32 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม
พระราม2,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89007
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100101
คอนโด จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 27.32 ตร.ว. โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.32 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม
จอมทอง,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89006
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100031
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกแขวง ในจอมทอง กรุงเทพมหานคร