ขายบ้านมือสอง ใน จ.อ่างทอง

ขายบ้าน ใน จ.อ่างทอง ,บ้านมือสอง ใน จ.อ่างทอง

ค้นหาพบ 19 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 14 ตร.ว. ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 14 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
670,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28163
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100381
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 26 ตร.ว. ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1,600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
เนื้อที่ : 26 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วิเศษชัยชาญ,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28136
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1506100261
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
วิเศษชัยชาญ,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 85010
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1506100291
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 30.9 ตร.ว. โครงการ เพชรโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธิ์ทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 30.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เพชรโพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง-แสวงหา,โพธิ์ทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 83824
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1504100341
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 26.1 ตร.ว. โครงการ เพชรโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธิ์ทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 26.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เพชรโพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 83625
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1504100351
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 44 ตร.ว. โครงการ เปี่ยมสุข 3 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เปี่ยมสุข 3
อ่างทอง-โพธิ์ทอง,เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 30562
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100441
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ เปี่ยมสุข 3 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1,050,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เปี่ยมสุข 3
โพธิ์ทอง-อ่างทอง,เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,050,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 30560
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100431
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22.5 ตร.ว. ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 510,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 22.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สายเอเซีย-อ่างทอง,เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
510,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 29441
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100351
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธิ์พพระยา-อ่างทอง-,วิเศษชัยชาญ,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28149
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1506100281
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20.9 ตร.ว. ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
เนื้อที่ : 20.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธิ์พระยา-ท่าเรือ,วิเศษชัยชาญ,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
530,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28137
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1506100271
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อ่างทอง-โพธิ์ทอง-แสวงหา,เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 24341
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100311
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 15.2 ตร.ว. ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 15.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
340,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 24328
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100221
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 24300
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100291
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19.2 ตร.ว. ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธิ์ทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 19.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธิ์ทอง-แสวงหา,โพธิ์ทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28162
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1504100331
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ โชคชัย3 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 990,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โชคชัย3
โพธิ์พระยา-อ่างทอง-ท,วิเศษชัยชาญ,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
990,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 89243
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1506100321
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 21.4 ตร.ว. ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
เนื้อที่ : 21.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
วิเศษชัยชาญ,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 85836
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1506100331
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 26 ตร.ว. ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 26 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
อ่างทอง-โพธิ์ทอง,เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
520,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 85778
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100481
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ โชคชัย3 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 810,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โชคชัย3
วิเศษชัยชาญ,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
810,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 83711
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1506100201
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
วิเศษชัยชาญ,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 83490
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1506100311
Previous 1 Next