ขายบ้านมือสอง ใน จ.อำนาจเจริญ

ขายบ้าน ใน จ.อำนาจเจริญ ,บ้านมือสอง ใน จ.อำนาจเจริญ

ค้นหาพบ 8 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ พิมานธานี 4 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พิมานธานี 4
อรุณประเสริฐ,เมืองอำนาจเจริญ,อำนาจเจริญ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 22938
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3701100571
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 220 ตร.ว. โครงการ กุงชัย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 220 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กุงชัย
ทล.2134,เมืองอำนาจเจริญ,อำนาจเจริญ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 86066
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3701100561
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 70.2 ตร.ว. ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 70.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองอำนาจเจริญ,อำนาจเจริญ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
840,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 84131
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3701100621
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 145 ตร.ว. ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 145 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชานนท์,ชานุมาน,อำนาจเจริญ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 86395
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3702100111
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 71 ตร.ว. ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 71 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองอำนาจเจริญ,อำนาจเจริญ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 86044
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3701100631
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 111 ตร.ว. ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 111 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หัวตะพาน,อำนาจเจริญ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 83492
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3706100051
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 63 ตร.ว. ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองอำนาจเจริญ,อำนาจเจริญ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92545
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3701100641
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 106 ตร.ว. โครงการ บ้านหินโป่ง ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านหินโป่ง
เสนางคนิคม,อำนาจเจริญ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 84410
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3705100211
Previous 1 Next